W. Branham: «En profet i vår tid»

W. Branham: «En profet i vår tid»

Les boken som er lest av titusenvis av nordmenn på 50 og 60-tallet. Les om Guds store undergjerninger i møtekampanjer som gikk verden rundt. Les vitnesbyrd til mennesker som ble berørt av Guds helbredende Hånd! “Jesus Kristus den samme i går, i dag, ja for evig tid!” Heb. 13.8.

Les: Julius Stadsklev

“EN PROFET I VÅR TID”

 

Hva som skjer gjennom helbredelsesevangelisten
William Branham som ble nektet å be for syke i Norge.

Oversatt av Sol Vågø

158 sider.

Pris: 25,- (+ frakt)

Branham støttes i det store lag. Dette er forordet i boken skrevet av biskop i Stavanger (1949-60) Karl Marthinussen.

“Jeg har intet imot å gi boken om William Branham noen ord med på veien til norske lesere. De fleste vil jo være kjent med «Branham-saken». Hva man enn må mene om helbredelse ved bønn og liknende fenomener, var det lite smigrende for angjeldende norske myndigheter å nekte ham å utøve sin virksomhet her i landet. Når vi vet hva de samme myndigheter kan gå god for på andre områder, ja til og med på det varmeste forsvare, så blir man ikke særlig overbevist hverken om objektiviteten eller toleransen, som de gjerne taler høyt om. At helbredelse ved bønn er en bibelsk kjensgjerning kan det dog ikke være tvil om. At denne nådegave finnes og utøves også i dag innen den kristne kirke er vel også uimotsigelig. Og for mange av oss står det nok også slik at det er en svakhet at den ikke har større plass blant oss enn tilfellet er.

Spørsmålet melder seg om vi ikke har forsømt en nådegave som Gud har regnet med skulle høre med til menighetens liv – også i atomalderens miljø. Den bok som foreligger om Branhams virke er sterk og saklig i dokumentasjonen. Og det er ikke minst dette som gjør at jeg gjerne ser den kjent blant vårt kristenfolk og ellers videre ut. Den fortjener det i kraft av sin saklighet. Den bekrefter jo også i meget hva de fleste av våre misjonærer kan fortelle om fra sine virkefelter. Det er noe ydmykende ved en slik skildring. Det kan selvsagt teologisk og på bibelsk grunnlag være mange spørsmål å drøfte i forbindelse med helbredelsesgaven og dens bruk i den kristne menighet. Men det bør ikke forlede en til el skyte det hele fra seg som «ekstraordinært» og «mindre vesentlig» i forhold til ordets forkynnelse osv.

Jeg kan ikke komme fra at det ligger noe av en utfordring til oss alle i denne boken om Branham. Og derfor vil det også være troesstyrkende å lese den – et vitnesbyrd om at «Kristus lever», og at han i går og i dag, ja til evig tid er den samme. Boken om Branham har sin gjerning å gjøre i dagens ånds¬situasjon.”BESTILLING

Ditt navn (obligatorisk)

Gate/vei (obligatorisk)

Sted (obligatorisk)

Telefon

E-post (obligatorisk)

Annen informasjon: