En hilsen til Norge …

En hilsen til Norge …

Mine kjære venner i Norge

Det er nå mange år siden jeg var hos dere i deres vidunderlige land. Jeg kommer aldri til å glemme vår gjensidige glede I Herrens nærværelse, heller ikke vil jeg slutte med å opphøye Hans Navn for Hans kjærlige omsorg for oss alle. Han vil ikke bare verne om Sitt Egets Navns ære, men Han vil også verne om oss, når vi prøver å tjene Ham med trosskap.

Tro meg, deres omsorg for meg, deres inderlige iver, deres utrettelige anstrengelser for min skyld og for Kristi sak – er ikke bare et enkelt minne, men det vil være en del av meg selv gjennom evigheten.

Jeg har ikke glemt dere, men jeg har ofte snakket om dere med kjærlighet og med lengsel etter å kunne komme tilbake til dere. Jeg vil komme tilbake igjen, hvis jeg får leve og Gud tillater det. Jeg tror Han vil. Og jeg fortsetter å be og tro til det skjer.

Min innerlige bønn for dere alle er at kunnskapen om Ham som er ovenfra, må ta til hos dere, og at dere ikke må stå tilbake i noen åndelig nåde, at dere må vokse og trives, så deres kjærlighet og samfunn må bli en standard i den Herre Jesu Kristi menighet.

Og inntil vi sees – motta disse ord med kjærlighet og tro fra et hjerte som fremdeles er varmt av den kjærlighet dere viste meg for år tilbake.

Jeffersonville, Ind., mars 1958.
(USA)

Deres tjener i Kristus,
Rev. William Branham
(sign.)