W. Branham biografi

W. Branham biografi

Biografi om William Branham

HVEM VAR DENNE William Branham? Han var en de mest innflytelsesrike kristne ledere i det tjuende århundre — og en av de mest omstridte. Hans tjeneste så flere mirakler enn noen annen i nedskrevet historie.  Men hva betyr det? Der ligger det kontroversielle. Og her er svaret. Presentert ved:

Det overnaturlige: William Branhams liv

“… FRA DET MINUTT han ble født, var William Branham satt til side fra det vanlige. Hjemsøkt av fattigdom og forkastelse, ble han et nervøst barn. Usedvanlige ting hendte, åndelige ting som forvirret ham — men han begynte ikke å tenke på Gud før han var fjorten år, da han nesten mistet begge beina i en skyteulykke. Mens han lå døende i en blodpøl, så han et skremmende syn av helvete – han så seg selv falle stadig dypere ned i de fortapte og villfarende sjelers område. Han ropte ut til Gud om barmhjertighet og ble mirakuløst gitt en ny sjanse — en sjanse som han senere nesten forsømte å gripe …”

OWEN JORGENSEN biograf

Les en spennende og gripende biografi om William Marrion Branham som består av i alt seks bøker:

• Bok 1 – Gutten og hans forsakelse (1909-32) 120 sider

• Bok 2 – Den unge mannen og hans fortvilelse (1933-46) 190 sider

• Bok 3 – Mannen og hans oppdrag (1946-50) 120 sider

• Bok 4 – Den bifalte evangelisten (1951-54) 180 sider

• Bok 5 – Læreren og hans forkastelse (1955-59) 198 sider

• Bok 6 – Profeten og hans åpenbaring (1960-65) 250 sider


Pris: Kr  40
,- pr stk.


BESTILLING

Ditt navn (obligatorisk)

Gate/vei (obligatorisk)

Sted (obligatorisk)

Telefon

E-post (obligatorisk)

Jeg ønsker følgende bøker:
Bok nr 1 Bok nr 2 Bok nr 3 Bok nr 4 Bok nr 5 Bok nr 6 

Annen informasjon: