William M. Branham

William M. Branham

Hvem var William Marrion Branham?

WILLIAM MARRION BRANHAM var en av de mest innflytelsesrike bibelpredikantene i moderne tid. Han blir regnet av mange for å være igangsetteren av den
store helbredelse- og  karismatiske vekkelse som startet i 1947, og ut fra hans tjeneste har det sprunget myriader av predikanter hvor flere også er blitt internasjonalt anerkjente.

EN HISTORIKER SOM UNDERSØKTE denne vekkelsen uttalte at William Branham var “en profet til vår generasjon”, og en historiker fra pinsebevegelsen skrev, “Branham fylte de største stadioner og møtesaler i verden.” I The Full Gospel Men’s Voice, (som nå heter, Full Gospel Businessmen’s Fellowship International), i februarutgaven i 1961, ble det skrevet følgende:

“I Bibelens dager fantes det Guds menn som var profeter og seere. Men i de hellige nedskrivelser, har ingen av disse en større tjeneste enn William Branham, en Guds profet og seer, hvis fotografi fremstilles på forsiden av dette nummer av The Full Gospel Men’s Voice, Branham har blitt brukt av Gud, i Jesu Navn, til å vekke de døde!”

FRA 1947 OG HELT FRAM til sin død i 1965, ble William Branhams kraftige tjeneste kjent og betraktet som helt unik. Innflytelsen av denne overnaturlige tjeneste til denne ene mann ble viden kjent, ikke bare i Nord-Amerika, men også rundt om i hele verden.

WILLIAM BRANHAM besøkte Norge og Oslo i 1950.

11. JUNI 1933, døpte William Branham nyomvendte i Ohio-elven i nærheten av Jeffersonville i Indiana. Med ett viste det seg et lys over hans hode og en Røst lød, “Som Johannes døperen var forløper til Jesus Kristi første komme, slik er ditt budskap sendt for å forløpe Hans andre komme!” Neste utgave av Jeffersonville Evening News rapporterte fra hendelsen med tittelen, “Mystisk stjerne kom over predikant mens han døpte.”

ETTERHVERT SOM NYHETEN spredte seg om mirakuløse helbredelser, begynte pastorer fra viden om å kontakte William Branham for å be han om å forkynne, og be for syke og plagede. Siden kirkene umulig kunne ta i mot slike mengder folk, ble møtene flyttet til store auditorier eller stadioner for fellesmøter over hele Nord Amerika og i større byer rundt om i verden.

DET OVERNATURLIGE var tydelig og nærværende igjennom alle de 33 årene William Branham forkynte og ble brukt av Gud i profetisk tjeneste. Med folk foran seg i bønnekøer, kunne han fortelle detaljer om sykdommene; endog hjertets hemmeligheter! Snart ble det klart for den seriøse Bibel-leser, at William Branham var ordinert som profet for å fullbyrde de mange bibelske profetier som vedrører endetiden.

HER ER ET UTVALG av Skriftsteder som klart forteller om en profetisk tjeneste som vil være forløper til Jesu Kristi komme:

Malkias 4:5-6 “Se, jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige; og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.” Sammenlign dette verset med Lukas 1:17 som forteller at døperen Johannes skulle “vende fedres hjerter til barn”. Halve Malakias 4:5-6 ble oppfylt i døperen Johannes tjeneste. Det gjenstår altså en tjeneste som skal “vende barnas hjerter til fedrene.” Dette vil skje ved en profet med Elias Ånd før Herrens dag den store og forferdelige.

I Matteus 17:10-12 spør disiplene Jesus spørsmålet: “… Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme?” Jesus svarte på spørsmålet to-delt. Det siste først: ” … men jeg sier eder at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke …” Han taler her om Johannes døperen. Først: “Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk.” Han taler her om en fremtidig forløper for Hans andre komme. Sammenlign også dette verset med Apostlenes gjerninger 3:21 “… inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.” Alt skal bli gjenopprettet i endens tid!

Åpenbaringen 10:7 “men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.”

Lukas 17:26-30 ” … således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.”

Amos 3:7 “For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.”

BUDSKAPET SOM GUD SENDTE igjennom William Branhams tjeneste dekker enhver større kristen lære. Den oppriktige bibeltroende vil oppleve dybder av Sannhet, og mange får svar på spørsmål de har når de lytter — eller leser, budskapene som ble brakt til menigheten. Det bemerkelsesverdige er også det dyp av innsikt hans forkynnelse gir i Bibelen. Denne avspeiler også hans syn på Skriften som vårt Absolutt.

FOR DE MILLIONER AV TROENDE rundt om i verden som har lyttet til og mottatt dette Budskapet som Gud har sendt igjennom sin profet William Branham, er Ordet blitt åpnet som aldri før igjennom historien. Jesus Kristus, som er Ordet, har blitt synlig igjennom sidene i det åpenbarte Ordet!

GUD VELSIGNE ALLE som hungrer og tørster etter rettferdighet.


Rising Tabernakel oversetter og trykker Budskapene bro. Branham forkynte. Trykk her for å registrere deg og motta hefter helt gratis. Du kan også kjøpe en spennende og gripende biografi om William Branhams liv.

Sider verdt å sjekke ut:www.branham.org finner du mer informasjon om William M. Branham, bl.a taler som du kan lytte på.