Ungdomsleir / Youth Camp 2019

Ungdomsleir / Youth Camp 2019

Velkommen til ungdomsleir i tiden 10. – 13. juli 2019

[English text below]

Rising Tabernakel inviterer igjen til ungdomsleir på Risøya i Gjeving, i Tvedestrand kommune. Vi har minner fra gode opplevelser fra tidligere år, og vi ser fram til inspirert forkynnelse som kan bygge opp troen og bringe oss nærmere Jesus Kristus.  Vi har i år invitert Bro. Burley Williams fra USA som forkynner.

Å være en sann kristen har alltid gjort en annerledes enn majoriteten.  Konsekvensen av fallet i Eden har kommet mer frem, slik at avstanden har blitt større og større.  Men det er viktig å tilhøre et sted og ha venner – samtidig som vi ønsker vi å være et lys for andre.   Jesus ba og sa: ”Fader, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men bevare dem fra det onde”.  Måtte disse dagene glede og inspirere deg i det sosiale og åndelige felleskapet.

Vi håper på mye god sang og musikk, og oppfordrer dere til å ta med egne instrumenter. Det er alltid trivelig med sanginnslag.

Leiren som er for deg som har fullført 8. klasse på ungdomsskolen, og opp til 30 år, starter onsdag 10. juli, fra kl. 14:00, med registrering og pakking ut av bagasje på rommene. Vi forventer at alle er ferdig med dette innen vi samles til det første måltidet kl.16:30. Dersom noen av praktiske grunner ikke rekker å komme tidsnok, vil vi gjerne ha beskjed på forhånd til leirleder Viggo Markussen på SMS +47 456 65 227.  Vi samles deretter til første møte kl.18:00.

Overnattingen vil skje i Skipperstua, gutter og jenter i hver sin etasje. Alle måltider vil bli servert i spisesalen av skolens eget kjøkken.

Pris pr. deltager til ungdomsleir er 1.500 NOK. Betaling gjøres på forhånd ved å overføre beløpet til menighetens konto: 2610.35.63541 (Obs – nytt konto-nummer). 

Betalingen må merkes med: U-leir – ”navn”.

Påmeldingsfrist: Så snart som mulig, senest 10. Juni 2019.
Det er et begrenset antall plasser!

Ting du bør ta med i tillegg til «det vanlige»:

 • Bibel og skrivesaker
 • Passende anstendig tøy for svømming/bading. Det blir organisert bading, gutter og jenter hver for seg.
 • Passende anstendig tøy for sportsaktiviteter
 • Vindtett jakke
 • Sovepose, laken og putetrekk
 • Solbriller, solkrem (og middel mot mygg og knott)
 • Lommelykt

Vi har en forventning fra alle om å:

 • Møte opp tidsnok til måltider, møter og aktiviteter i henhold til programmet
 • Respektere tidspunktet for leggetid og ro om kvelden
 • Kle seg anstendig til sports-aktivitet (ikke for stramt tøy eller bruk av shorts)
 • Eventuell bading i sjøen skjer med en ansvarlig leder til stede, gutter og jenter adskilt
 • Ikke forlate stedet (øya) uten først å avtale med leirleder
 • Ingen hopping fra brua
 • Bruke redningsvest ved opphold i kano eller kajakk

Vi ber om at alle må få en god og trygg reise til Ungdomsleiren, og at vi alle skal få oppleve noen minnerike dager sammen.  Hjertelig velkommen og Gud velsigne dere rikelig.


Vennlig hilsen
Rising Tabernakel

Viggo Markussen, leirleder
Telefon: +47 456 65 227


VIKTIG: Familiestevnet begynner den dagen ungdomsleiren slutter og det vil være på samme stedet. Det er egen påmelding for dette.


Welcome to youth camp 10th – 13th of July 2019

We are happy to once again invite you to our youth camp at Risøya Boarding School. We have many good memories from the last years and we are looking forward to have inspired meetings that will build up our faith and bring us closer to Our Lord Jesus Christ. This year we have invited bro. Burley Williams from the US.

Being a true christian makes us stand out of the crowd. The consequences of the fall in the garden of Eden are more and more visible. It is important to belong to a place and have friends, at the same time we want to be a light for others. Jesus prayed and said “I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.” May these days be a blessing and inspiration filled with social and spiritual fellowship.

If you want to contribute during the song services, feel free to bring your instruments. Talk to the songleader if you want to sing a special.

All campers have to be 15 years old but not older than 30.

Sign-in, followed by unpacking luggage, will begin at 2:00 PM on wednesday, July 10th. We expect you to be ready before we have dinner at 4:30 PM. If you can not be on time, please send a text message to bro. Viggo Markussen (+47 456 65 227).
The first meeting will be at 6:00 PM.

Girls and boys will sleep on seperate floors in Skipperstua. The meals will be served in the dining hall.

The cost of your stay (incl. accommodation, meals and activities) is EUR 150,-. Payment must be done before the deadline (remember to mark with “Youth camp + your name”). See below for banking details.
— Payment = registered! —

Deadline of registration is 10th June 2019
There is limited space!

Things to bring:

 • bible and items to take notes
 • suitable clothing for swimming. There will be organised separate swimming for boys and girls, supervised by the leaders
 • suitable clothing for outside activities and services
 • windproof jacket
 • bedding: sheets, pillowcase and/or sleeping bag
 • sunglasses and sunscreen
 • flashlight

We expect you to:

 • Be on time for meetings, meals and activities according to the program
 • Respect the bedtime and quiet time at night
 • Dress decent for sports activities (not too tight clothing or use of shorts)
 • Swimming in the sea happens only with a responsible leader present, boys and girls apart
 • Do not leave the island without permission from the camp leader
 • No jumping from the bridge
 • Wearing life jacket when using canoe or kayak

We pray that everyone has a good and safe trip to the youth camp, and that we experience some memorable days together. Heartily welcome and God bless you richly!


Kind regards
Rising Tabernakel

Viggo Markussen, camp leader
Phone: +47 456 65 227

Banking details:
Name of bank: Sparebank1 Telemark
Account number: 2610.35.63541
Swift: SPTRNO22.
IBAN: NO0526103563541


IMPORTANT: The annual Family Camp is starting the same day as the youth camp is finished. This requires separate registration.


Påmelding / registration form


Husk at du først er påmeldt når du har betalt leiravgiften! / Remember that your registration is confirmed only when you have paid!

Comments are closed.