Sangbok

Sangbok

Navn

txt
1 Sa Mange I Tiden Alt Jeg Behover

txt
2 Jeg Vet Et Land, Et Skjont Og Herlig Land

txt
3 Takk O Jesus at Med Deg Hvilken Nade Stor Og Rik

txt
4 En Herlig Forlosning Min Sjel Er Forlost

txt
5 Hvem Trodde Vel Det Budskap Som Vi Horte

txt
6 Jeg Er Herlig Frelst Og Dopt

txt
7 Jeg Vandrer Med Jesus

txt
8 Nu Er Jeg Glad Og Salig

txt
9 Nu Er Jeg Glad Og Salig

txt
10 En Gang Levde Jeg for Verden Underfulle Dype Fred

txt
11 Jeg Vet at Det Finnes En Himmel

txt
12 Jeg Vil Prise Min Gjenloser

txt
13 Det Skal Komme En Dag Hvilken Dag Det Vil Bli

txt
14 Av Solv Og Gull

txt
15 Der Aldri Var Noen Som Jesus Han Henga Sitt Liv

txt
16 Bonnen Har En Veldig Makt Det Lonner Seg

txt
17 Snart Vil Himlens Hvelv Opplyses Bring Blott Bud

txt
18 De Kommer Fra Ost Og Vest

txt
19 Han Er Herre, Jesus Er Herre

txt
20 Jeg Har Hort Om Et Land I Det Herlige Land

txt
21 I Himlen Er Det Mange Ting Jeg Onsker a Se Jesus

txt
22 Jesus Alene Mitt Hjerte Skal Eie Ei Bor Jeg Sorge

txt
23 Pa Vakt Langs Lysets Tro Er Vart Seierstegn

txt
24 Som En Strom Av Nade Fred Som Kan Bevare

txt
25 Hvor Kunne Du Elske En Sadan Brud

txt
26 Det Blir Sunget En Sang Av Enfoldige Sma

txt
27 Kan Du Ei Tro Sa Helt Som Du Vil Les Som Det Star

txt
28 En Underfull Frelser Jeg Eier Alle, Alle Ma Se

txt
29 Pa En Hoy Jeg Vil Elske Det Eldgamle Kors

txt
30 Han Sokte Omt Og Fant Meg Kjerlighet Meg Sokte

txt
31 Stille, Liflig, Underbar Veller Frem En Kilde Klar

txt
32 Stille, Liflig, Underbar Veller Frem En Kilde Klar

txt
33 Som En Herlig Guddomskilde Perleporten

txt
34 Hvem Er Hun Det Er Bruden Pa Vei Til Sin Brudgom

txt
35 Hvem Er Hun Det Er Bruden Pa Vei Til Sin Brudgom

txt
36 Dra Meg O Jesus Inn I Din Favn

txt
37 Det Lysner Ny, Det Gryr Av Dag

txt
38 Da Jeg Sa at Rensningsfloden Jeg Vil Evig Prise

txt
39 Herren Gud Jehova Til Jorden Selv Kom Ned

txt
40 Tenk Hvilken Fryd at Jeg Eier Anden Skal Lede

txt
41 Kom Som Du Er Til Din Frelser

txt
42 Trygg Og Sikker Uten Fare

txt
43 Kom Til Din Frelser Alt Du Behover Er Ham

txt
44 Jesus Dekket Har Et Bord Kom Til Maltid

txt
45 Se Mengden Til Golgata Iler

txt
46 Det Var En Som Var Villig Hver En Synd Naglet

txt
47 Hvil Deg I Jesus

txt
48 I Gar, I Dag, Til Evig Tid

txt
49 Det Var Gud Som Ved Noah Det Er Glemt Hva Jeg Var

txt
50 Sorgfull Sa Ofte Jesus Er Livet for Meg

txt
51 Der Vandrer En I Judeas Land Hans Navn Er Jesus

txt
52 La Meg Fa Hore Om Jesus Syng for Meg Sangen

txt
53 Det Lonner Seg a Be Til Gud For Den Som Ber

txt
54 Alt Som Gleder Meg Er Jesu Underfulle Frelsesverk

txt
55 Si Kjenner Du Det Underbare Navnet over Alle Navn

txt
56 Da Jeg Mitt Liv Til Jesus Gav

txt
57 Da Jeg Mitt Liv Til Jesus Gav

txt
58 I Den Stille Klare Morgen Se Han Kommer

txt
59 Loftene Kan Ikke Svikte Himmel Og Jord

txt
60 Vi Bor Ei Her, Vi Er Jo Bare Gjester

txt
61 Jeg Kan Aldri Aldri Glemme Jeg Er Herlig Lost

txt
62 Sarons Rose, a Hvor Du Er Fager

txt
63 Bak Stjerners Myriader Tenk Snart Sa Er Jeg Der

txt
64 Bare Korsets Vei Bare Korsveien Forer Frem

txt
65 Til Den Sjel Nei, Nei Og Atter Et Nei

txt
66 Sa Mange Navn Jesu Navn Det Skjonneste

txt
67 Send Bud Pa Ham

txt
68 Send Bud Pa Ham

txt
69 Ha Du Din Vei, Gud

txt
70 Klippe Du Som Brast for Meg

txt
71 Jesus Din Sote Forening Og Smake

txt
72 Jesus Din Sote Forening Og Smake

txt
73 Hvilken Venn Vi Har I Jesus What a Friend

txt
74 Navnet Jesus Blekner Aldri

txt
75 Takk Herre Jesus for Den Smale Vei

txt
76 Jesus Dode Pa Et Kors Jesus Snart Kommer

txt
77 Jeg Lenges Jeg Er Nermere Mitt Kjere Hjem

txt
78 Gud Var Lovsang Nu Er Vi Har Fred, Vi Har Trost

txt
79 Var Sjelelege Nu Er Ner Kjereste Navn

txt
80 Da Golgata Den Gamle Hoy Nade Strommer

txt
81 Se Herren Et Folk Har Utkaret

txt
82 Skriftens Ord Elsker Jeg Jesu Ord

txt
83 Juble Nu Du Glade Hjerte Synd Og Sorg Farvel

txt
84 Jesus Har Lost Meg Ere Til Jesus

txt
85 Jeg Er Bleven Alene Med Jesus

txt
86 Jeg Er Bleven Alene Med Jesus

txt
87 Hvor Deilig Det Er a Mote

txt
88 Betesta Er Apen Frelsen Er Fri

txt
89 Lov Nu Herren Min Sjel

txt
90 Vi Er Et Folk, Et Frigjort Folk

txt
91 Snart De Himmelske Klokkene Ringer

txt
92 Jesus Er Det Beste Navn A Hvor Kjert Et Navn

txt
93 Menigheten Er Guds Tempel Bare Jesus, Han Alene

txt
94 Hvor Stort I Denne Siste Tid Han Kommer Snart

txt
95 Jeg Er Dopt Pa Bibelsk Vis Halleluja Pris Og Ere

txt
96 Er Du Et Lem Pa Jesu Kristi Legem

txt
97 Ta Det Navnet Jesus Med Deg Jesu Navn

txt
98 Rundt Omkring Jerusalem Frykt Kun Ei

txt
99 Hvem Er Skaren Det Er Lammets Brud

txt
100 Jeg Trenger Frem Pa Livets Sti A Loft Meg Opp

txt
101 Jeg Trenger Frem Pa Livets Sti A Loft Meg Opp

txt
102 Mange Ar Jeg Gikk Pa Syndens Vei

txt
103 Salige Visshet, Jesus Er Min Han Er Min Glede

txt
104 Salige Visshet, Jesus Er Min Han Er Min Glede

txt
105 Salige Visshet, Jesus Er Min Han Er Min Glede

txt
106 Da Israel Ved Babels Flod Men Da Kongebudet Kom

txt
107 And Fra Himlen Kom Med Nade

txt
108 Vil Du Bli Fri Fra Din Byrde Det Er Kraft

txt
109 Da Disiplene Kom Sammen Gud Send Oss Kraften

txt
110 O Store Gud Da Bryter Lovsang

txt
111 Stor Er Din Trofasthet

txt
112 A Nade Stor Og Underfull Amazing Grace

txt
113 Det Gamle Evangelium The Old Time Religion

txt
114 Jeg Vet Ei Hvorfor Himlens Gud

txt
115 Jeg Har Hort Om Et Land Nar Vi Nar Til Hint Sted

txt
116 Hor Hvor Hostens Herre Kaller Herre Tal!

txt
117 Provelser Vi Mote Far Over Der Gryr En Morgen

txt
118 Kom Alt Guds Frelste Folk Vi Toger Til Sion

txt
119 Fremad Kristne Stridsmenn Onward Christian

txt
120 Herren Talte Til Moses Da Kan Dodsengelen Ga

txt
121 Jeg Har En Venn I Jesus Han Er Lyset Uti Dalen

txt
122 Lov Jesu Navn Og Herredom

txt
123 A Hvor Sott Det Budskap Klinger

txt
124 Hvilket Felleskap Hvile, Hvile

txt
125 Der Finnes Sa Mange A Det Er Som Himlen for Meg

txt
126 Stille Og Inderlig Kom Hjem, Kom Hjem

txt
127 Stille Og Inderlig Kom Hjem, Kom Hjem

txt
128 Jeg Er Sa Glad for at Herren Tok Meg Ut

txt
129 Det Fins En Kilde Fylt Med Blod

txt
130 Hvilket Underfult Verk Da Jesus I Hjertet Kom Inn

txt
131 Just Som Jeg Er

txt
132 Du Har Hort Om Lille Moses

txt
133 Mitt Hap Er Bygd Pa Grunnen God

txt
134 Nar Jeg Betrakter Korsets Tre

txt
135 Nar Din Vei over Jord Lyde Og Tro

txt
136 Nar Din Vei over Jord Lyde Og Tro

txt
137 Skjonn Som Solen Han Er Med

txt
138 Skjonn Som Solen Han Er Med

txt
139 O Jesus Apne Du Mitt Oye

txt
140 Dypre Ned I Kilden

txt
141 Guds Ord Gir Oss Lofter Guds Ord Som En Klippe

txt
142 Guds Ord Gir Oss Lofter Guds Ord Som En Klippe

txt
143 Guds Ord Gir Oss Lofter Guds Ord Som En Klippe

txt
144 Guds Ord Gir Oss Lofter Guds Ord Som En Klippe

txt
145 Gud Med Eder Til Vi Atter Sees

txt
146 Gud Med Eder Til Vi Atter Sees

txt
147 Da Jesus Satte Halleluja, Det Himlen Er

txt
148 Veien Med Min Frelser

txt
149 Inn I Festlig Hall Nar De Frelste Toger Inn

txt
150 Inn I Festlig Hall Nar De Frelste Toger Inn

txt
151 Et Liv Jeg Nu Eier Mitt Hjerte Er Mettet

txt
152 Et Liv Jeg Nu Eier Mitt Hjerte Er Mettet

txt
153 Da Skal Jeg Ham Selv Beskue

txt
154 A Hvilken Skatt I Jesus Krist Jeg Eier

txt
155 Fullt Av Sang Hele Veien Har Han Lovet Vere Med

txt
156 Underfullt Jesus Elsket Underfull Herlige Jesus

txt
157 Lys Straler Frem A Hvilken Kjerlighet

txt
158 Der Er Jublende Fryd Hva Vil Det Bli a Se Jesus

txt
159 Der Er Jublende Fryd Hva Vil Det Bli a Se Jesus

txt
160 Hvilken Lykke Skjont Uverdig, Dog Rettferdig

txt
161 Jeg Vet En Vei Som Forer

txt
162 Sa Underfull Frelser Han Gjemmer Min Sjel

txt
163 En Gang Jeg Vandret Fri, Fri, Gjenlost Og Fri

txt
164 Guds Ord Og Lofter Guds Lofter Holder

txt
165 Din O Jesus, Din a Vere

txt
166 Ler Meg a Bede Gud

txt
167 Var Gud Han Er Sa Fast En Borg

txt
168 Deg Vere Ere

txt
169 Ved Jesu Foter Ei Stille Stund

txt
170 Ga Meg Ei Forbi, O Jesus

txt
171 Velt Alle Dine Veie

txt
172 Hin Time I Getsemane Jeg Glemmer Ei

txt
173 Gjor Doren Hoy, Gjor Porten Vid

txt
174 Sjung Om Guds Rika Kaerlek

txt
175 Dype, Stille, Sterke, Milde

txt
176 Den Himmelske Lovsang A Herlige Lovsang I

txt
177 Den Himmelske Lovsang A Herlige Lovsang I

txt
178 Hans Vennskap Er Sa Underfullt

txt
179 Bevar Meg Jesus Under Ditt Blod

txt
180 Alt for Jesus Alt Jeg Gir Til Deg I Surrender

txt
181 Hva Er Det Vel Han Elsker Meg

txt
182 Jeg Har Naet A Det Synger I Min and

txt
183 O Jesus, Du Som Fyller Alt I Alle

txt
184 Bibelen Forteller Meg Loft Din Sjel

txt
185 Jeg Takker Og Priser Deg Himmelens Gud

txt
186 Et Folk Er Pa Reise Snart Er Vi Hjemme

txt
187 Herren Er Min Hyrde Derfor Jeg Elsker

txt
188 Jeg Sa En Mann Se Det Var Mannen Jesus

txt
189 Ta Hele Verden, Jeg Velger Jesus

txt
190 Vil Du Eie Jesus Han Kraft Den Gjor Deg

txt
191 Kledd I Guds Frelse Frelser Du Er Alltid Meg Ner

txt
192 Om Jeg Eide Alt Men Ikke Jesus

txt
193 Om Jeg Eide Alt Men Ikke Jesus

txt
194 Jesus Ble Fodt I En Stall Jesus Er Stor

txt
195 Min Jesus Lever Because He Lives

txt
196 Jeg Lofter Mine Oyne

txt
197 Ren Og Rettferdig, Himmelen Verdig

txt
198 Mer Hellighet Gi Meg

txt
199 Jeg Skulle Ei Sorge Han Gar Ved Min Side

txt
200 Jeg Skulle Ei Sorge Han Gar Ved Min Side

txt
201 Jeg Skulle Ei Sorge Han Gar Ved Min Side

txt
202 Det Er Liv I Et Blikk Se, Se, Se Og Lev

txt
203 Et Under Pa Golgata Hendte Jeg Lever Hver Dag

txt
204 Nu Nermer Seg Den Store Dagen Til Harpespill

txt
205 Det Liv Som Vi Lever Atter Og Atter

txt
206 Har Du Rom Hos Deg Rom for Jesus

txt
207 Den Kraft Som Falt Pa Pinsedag Hans Kraft

txt
208 Jesus Det Eneste, Helligste, Reneste

txt
209 Jesus Det Eneste, Helligste, Reneste

txt
210 Jesus Det Eneste, Helligste, Reneste

txt
211 Har Du Kjent Guds Kraft Jeg Er Ren I Hans Blod

txt
212 I Mitt Hjerte Er En Melodi Jesus, Jesus, Jesus

txt
213 Se Kristus for Oss Er Apenbaret Fri, Fri, Fri!

txt
214 I Det Fjerne Til Det Gamle Erverdige Kors

txt
215 Dine Lofter Er Mange Herre, Led Du Oss Frem

txt
216 Da Jeg La I Min Nad Se Fra Golgata Kors

txt
217 Om Hele Jorden Her Jeg Kunne Eie

txt
218 A Tro Det Er a Legge

txt
219 Hva Skal Jeg Gi Til Min Frelser

txt
220 Vis Meg Veien Du Som All Min Svakhet Kjenner

txt
221 O Bli Hos Meg

txt
222 O Bli Hos Meg

txt
223 A at Jeg Kunne Min Jesus Prise

txt
224 Gi Oss Enn En Nadestund

txt
225 Det Skal Bli Strommer Strommer, Strommer Av Nade

txt
226 Kristus Mitt Liv Nu Er Stans Meg Ei I Lopet

txt
227 Jesus Med Deg Vil Jeg Leve Her

txt
228 La Oss Vandre I Lyset Vandre I Guds Lys

txt
229 Gud Stem Meg Til Lovsang

txt
230 Vi Er Nu Kjemper I Guds Her

txt
231 Det Stunder Mot Natten Kom Inn Til Oss Jesus

txt
232 Hjemme I Himlen Tenk for En Jubel

txt
233 Jeg Trenger Din Fylde, O Jesus

txt
234 Om Enn Verden Fra Deg Tar Legg Den Der

txt
235 La Meg Fa Se Ditt Ansikt, Kjere Jesus

txt
236 Herre Jeg Vil Ile Hele Veien Ga

txt
237 Om Guds Godhet Gjennom Blodet

txt
238 Jeg Er Svak Som Et Siv Ingen Er Sa Full Av Nade

txt
239 Guds Kjerlighet Er Langt Langt Storre

txt
240 Herre Gud, Ditt Dyre Navn Og Ere

txt
241 Strommer, Strommer Av Nade

txt
242 Strommer, Strommer Av Nade

txt
243 Alle, Alle Skal Se

txt
244 Han Frelste Meg

txt
245 Halleluja, Det Er Min Sang

txt
246 Halleluja, Det Er Min Sang

txt
247 La Da Gud Fa Sin Vei

txt
248 Jeg Er Kommet Inn I Landet

txt
249 Han Elsker Meg

txt
250 Han Har Makt He is Lord

txt
251 Guds Ord Som En Klippe

txt
252 Hans Navn Er Underfullt His Name is Wonderful

txt
253 Vi Har Herlig Seier

txt
254 Snart Brister Skyen

txt
255 Guds Lofter Holder

txt
256 Alt Du Behover Er Ham

txt
257 Jeg Er Barn

txt
258 Bare Du Tror Only Believe

txt
259 Under Ditt Blod

txt
260 Jeg Er En Av De Fa I Am One Of The Few

txt
261 Vet Du Ei Du Er Et Tempel

txt
262 Gud Er Mektig

txt
263 Vi Er Kommet Til Hans Hus

txt
264 Stem I En Sang

txt
265 Jesus Kristus Er Den Samme

txt
266 Halleluja, Samme Hva

txt
267 Hvilken Mektig Gud

txt
268 Jeg Er Pa Vei Til Kana'ans Land

txt
269 Si Det Amen

txt
270 Syng Halleluja

txt
271 Gjennom Stillhet

txt
272 Herren Skal Stride for Dere

txt
273 Han Er Her

txt
274 En Helt Ny Skapning

txt
275 Jesus! Intet Storre Navn

txt
276 Sok Forst Guds Rike

txt
277 Han Er Min Sang Og Min Glede

txt
278 Der Du Gar Skal Din Vei (steg for Steg)

txt
279 Ha Tro Pa Gud

txt
280 Kom Og Ga Med Meg, Til Min Faders Hus

txt
281 Gjor Meg Mer Lik Deg Make Me More Like Thee

txt
282 Han Er Her! Halleluja!

txt
283 Berore Jesus Touching Jesus

txt
284 Jeg Vet Det Var Hans Blod

txt
285 Vend Dine Oyne Pa Jesus

txt
286 Immanuel Emmanuel

txt
287 Nar Du Kommer Ner In Moments Like These

txt
288 Kom Hyll Kong Jesus! All Hail King Jesus

txt
289 Du Omskiftet Min Klage

txt
290 Jeg Aldri Har Angret

txt
291 I Skyggen Av Det Kors

txt
292 Ja, Samlingsdagen

txt
293 Fader, Du Gjor Det Igjen

txt
294 Ler Meg a Komme Til Kilden Cause Me to Come

txt
295 La Hvert Ord Fra Min Munn

txt
296 Jeg Fant Dine Ord Og Jeg at Dem

txt
297 Vi Er Her for a Prise Ditt Navn

txt
298 Opp Til Deg O Gud Unto Thee O God

txt
299 Bind Oss I Sammen

txt
300 Bryt Ut Na I Jubel

txt
301 Lev Og Tjen Din Gud

txt
302 Jeg Gar Aldri, Aldri Mer Til Egyptens Land

txt
303 Ingen Er Sa Full Av Nade

txt
304 Jesus Har Makt

txt
305 Jeg Synger Hoyt Av Glede

txt
306 Villig Kommer Ditt Folk

txt
307 A Gud, Din Nade Thy Loving Kindness

txt
308 Vi Tilber Deg Var Konge

txt
309 Det Lille Lys Jeg Har

txt
310 Jeg Vil Lofte Mine Hender Til Deg

txt
311 Han Kom Til Meg

txt
312 Jeg Kan Aldri Glemme Stedet Golgata

txt
313 Kom over Min Sjel Sweep over My Soul

txt
314 Kjerlighet, Nade Og Fred I Saw Love, Mercy

txt
315 Hvilken Jubel, Hvilken Glede There'll Be Singing

txt
316 La Ga Og La Gud Let Go and Let God

txt
317 Underfull, Underfull Wonderful, Wonderful

txt
318 Na Vil Jeg Prise Jesus I Want to Live the Way

txt
319 Herre, Mot Ditt Folk Touch Your People

txt
320 Herre, Mot Ditt Folk Touch Your People

txt
321 Fyll Mitt Beger Fill My Cup, Lord

txt
322 Jesus Det Er Noe Ved Ditt Navn

txt
323 Det Er Ingen Hemlighet It is No Secret

txt
324 I Can Run through a Troop

txt
325 I Love Him

txt
326 I'll See You in the Rapture

txt
327 Let's Talk About Jesus

txt
328 Let's Talk About Jesus

txt
329 I'm Reaching out to You My Lord

txt
330 All is Well Alt Er Vel

txt
331 He is Alive and Well

txt
332 We'll Walk in the Light

txt
333 Shut in with God

txt
334 He Careth for You

txt
335 Isn't He Wonderful

txt
336 I Can Hear My Saviour Calling

txt
337 He is My Everything

txt
338 A, Hvor Jeg Elsker Jesus Oh, How I Love Jesus

txt
339 As the Heart Pants for Water

txt
340 Every Day with Jesus Hver En Dag Med Jesus

txt
341 So Glad I'm Yours, Lord

txt
342 Thou Art Worthy Du Er Verdig

txt
343 Welcome, Welcome, Welcome

txt
344 Jesus, Name Above All Names

txt
345 He Wasn't Looking at Me

txt
346 Thank You Lord for Saving My Soul Takk Min Gud

txt
347 He Could Have Called Ten Thousand Angels

txt
348 I've Got Something That the World Can't Give

txt
349 The Trumpet Shall Sound

txt
350 Glory! Glory!

txt
351 It's the Life Behind the Name

txt
352 Flow through Me, Holy Spirit

txt
353 There is a River

txt
354 All That I Have, All That I Am

txt
355 I Like the Old Time Singing, Shouting

txt
356 Create in Me a Clean Heart, Oh God

txt
357 Surely the Presence of the Lord

txt
358 Jesus Sweet Jesus in Me

txt
359 He Was There All the Time

txt
360 My God Can Do Anything

txt
361 I Saw the Light

txt
362 I'll Fly Away, O Glory

txt
363 God Will Make a Way

txt
364 Victory is Mine!

txt
365 For Many Years Now We've Got the Power

txt
366 Through It All Gjennom Alt

txt
367 When the Redeemed Are Gathering in

txt
368 We Are Standing Hellig, Hellig

txt
369 Fader Gjor Oss Til Ett Father Make Us One

txt
370 Jehovah

txt
371 Bless the Lord Lov Min Gud

txt
372 Heavenly Father

txt
373 Det Er Jesus It's Jesus I Really Want to See

txt
374 Vi Vil Gi Deg Ere

txt
375 Gud Er God Mot Meg

txt
376 Det Finns Ingen Gud Sa Stor

txt
377 Jeg Er Frifunnet

txt
378 For Hvor to Eller Tre Er Samlet

txt
379 Herren Er Min Styrke Og Min Lovsang

txt
380 Som En Hjort

txt
381 Han Er Ner

txt
382 Jesus, He's the Waymaker

txt
383 Jesus Set Me Free

txt
384 Jesus Set Me Free

txt
385 Praise The Lord

txt
386 A, Det Dyre Jesu Blod Oh The Blood Of Jesus

txt
387 Vi Gir All Var Ere We'll Give the Glory

txt
388 River Of Life

txt
389 There's Never Been A Day

txt
390 A Bli Som Jesus To Be Like Jesus

txt
391 We're Together Again

txt
392 Oh Yes, I'm A Child Of The King

txt
393 Born Again

txt
394 In His Presence There's Fullness of Joy

txt
395 Soon and Very Soon

txt
396 Every Promise in the Book

txt
397 Dette Er Dagen This is the Day

txt
398 If That Same Spirit

txt
399 I'll Say Yes

txt
400 I Shall Not Be Moved

txt
401 Wings Of A Dove

txt
402 Glory! Glory, Hallelujah!

txt
403 Down From His Glory

txt
404 My Sins Are Gone

txt
405 He Touched Me

txt
406 He Touched Me

txt
407 Cleanse Me

txt
408 I Am Thine, Oh Lord

txt
409 Dra Meg Ner Til Deg

txt
410 Det Finns En Kilde There is a River

txt
411 Hvilken Glede Jeg Far

txt
412 A Jeg Kjenner Til Et Sted Jeg Kan Aldri Glemme

txt
413 Jeg Elsker Jesus

txt
414 Takk for Golgata

txt
415 Pris Herren for Han Er God!

txt
416 Ver Meg Ner, O' Gud

txt
417 Change My Heart Oh God

txt
418 More Love, More Power (Em)

txt
419 Kjere Gud Here We Are in Your Presence

txt
420 Halleluja Halleluja

txt
421 All in All

txt
422 Det Er Vel Med Min Sjel It Is Well With My Soul

txt
423 Bare Pa Grunn Av Din Nade Only by Grace

txt
424 Fader Vi Elsker Deg

txt
425 Majestet

txt
426 La Din Vilje Skje

txt
427 Vi Vil Opphoye Deg Gud Hosianna

txt
428 Overcoming Power

txt
429 Pa Golgata Stod Det Et Kors

txt
430 In the Presence of Jehovah

txt
431 In the Presence of Jehovah

txt
432 Vi Marsjerer We Are Marching

txt
433 I Believe God

txt
434 I Love You Lord Jeg Elsker Deg

txt
435 Peace Like a River

txt
436 Thank You, Jesus!

txt
437 Oh Lord, You're Beautiful

txt
438 Du Er Mitt Skjulested You Are My Hiding

txt
439 He Has Made Me Glad

txt
440 Just a Closer Walk With Thee

txt
441 Han Leder Meg

txt
442 Run with the Message

txt
443 Bred Dina Vida Vingar

txt
444 Det Er Makt I De Foldede Hender

txt
445 Hellig, Hellig, Hellig

txt
446 Herre I Glans Av Ditt Majestet

txt
447 Himmelens Skaper

txt
448 Kjerlighet Fra Gud

txt
449 Majestet

txt
450 Salme 54

txt
451 Jerusalem, Jerusalem

txt
452 Nermere Deg Min Gud

txt
453 Salme 117

txt
454 Jeg Vil Gjore Mitt Liv Til En Lovsang

txt
455 Take up Your Cross

txt
456 Touch Me Lord!

txt
457 Written in Red

txt
458 I Want More of You

txt
459 Hold To God's Hand

txt
460 Gjor Mitt Liv Til En Lovsang

txt
461 Never Failed Me Yet

txt
462 Det Blod Som Jesus Gav for Meg

txt
463 Det Er Ditt Blod Som Renser Meg

txt
464 Halleluja, Du Bor I Meg

txt
465 Navnet Jesus

txt
466 Hosannah, in the Highest

txt
467 Intet Er Umulig!

txt
468 More than Ever Before, Lord I Love You!

txt
469 Just Beyond the Veil

txt
470 Jesus, We Are Here Jesus, Vi Er Her

txt
471 He is Our Peace

txt
472 Open Our Eyes Lord

txt
473 Open Our Eyes Lord

txt
474 Can't You See Why I'm Happy

txt
475 I Looked over Jordan Swing Low

txt
476 I Looked over Jordan Swing Low

txt
477 In My Life Lord

txt
478 Learning to Lean

txt
479 Bless the Lord King of Kings

txt
480 I Feel Like Going on

txt
481 Spirit of the Living God

txt
482 Longing for Jesus

txt
483 Longing for Jesus

txt
484 Jesus on the Inside

txt
485 Messiah is the King of Kings

txt
486 Sing Like David Sang

txt
487 Lead Me Lord

txt
488 Han Tek Ikkje Glansen Av Livet

txt
489 Han Er Oppstanden Lov Ham Og Pris Ham

txt
490 Blott En Dag

txt
491 Han Grep Meg

txt
492 Jesus Kom Inn Into My Heart

txt
493 I Den Sene Midnattstid Bryt I Lovsang Ut

txt
494 Sa Titt Mine Tanker I Skyggen Av Det Kors

txt
495 Det Fins Et Navn Det Er Sa Underbart

txt
496 Jesus La Meg Knele Ned

txt
497 Yours Forever

txt
498 Gud Er Ner

txt
499 For Han Har Kastet Alle Mine Synder

txt
500 Vet Du Hvorfor Gleden Er I Meg

txt
501 Jesus

txt
502 Lord Prepare Me

txt
503 Lord Prepare Me

txt
504 Lord Prepare Me

txt
505 Lord Prepare Me

txt
506 Lord Prepare Me

txt
507 Langt Bort Om Himmel Blanar

txt
508 Yes, I Know!

txt
509 Reach out and Touch the Lord Rekk Ut Og Ror

txt
510 Jeg Takker Gud

txt
511 I Alt Jeg Gjor Det Storste Er The Greatest Thing

txt
512 Finnes Som Jesus En Venn I Noden

txt
513 I Din Nerhet

txt
514 This is the Evening Time

txt
515 Jeg Vet Intet Om I Morgen

txt
516 Ta En Liten Stund

txt
517 Hva Kan Gjore Sjelen Ren

txt
518 Are You Washed by the Water

txt
519 La Det Skje Med Meg Be It Unto Me

txt
520 Du Er Var Fader

txt
521 Forlosningens Dag The Day of Redemption

txt
522 Gud Er Sa God God is So Good

txt
523 He Gave Me Beauty (Es 61 3)

txt
524 There is None Like You Jeg Tilber Deg

txt
525 Justified

txt
526 Av Ditt Kors All Min Ros

txt
527 Jesus, What a Wonder

txt
528 Lord, Lord, Lord

txt
529 Ere Skje Hans Navn

txt
530 Shine on Me

txt
531 Ja, Det Er Glede Fjellet Forkynner

txt
532 Ja, Det Er Glede Fjellet Forkynner

txt
533 Cast Your Burdens

txt
534 Jeg Har Funnet En Perle

txt
535 Skjonne Morgen

txt
536 Syng En Hallelujasang

txt
537 Never Grow Old

txt
538 Sa Ta Da Mine Hender

txt
539 Halleluja

txt
540 There Is Power In The Blood

txt
541 Just Any Day Now

txt
542 Amazing Grace Shall Always Be

txt
543 Peace In The Valley

txt
544 Had It Not Been

txt
545 Alt I Alt Jesus, O' Guds Lam

txt
546 A Kjere Navn I Bless Your Name

txt
547 I Hans Dod Og Oppstandelse

txt
548 Din Gud Der Pa Hoyden

txt
549 Jeg Er Fri

txt
550 Jesus, Dra Meg Ner

txt
551 Go Ask the One

txt
552 Gud Han Gjor Det Igjen

txt
553 Du Far Koma Til Jesus

txt
554 Jesus, Jesus, Det Er Deg Som Jeg Behover

txt
555 Jeg Vil Vere Din

txt
556 A Jeg Onsker at Jeg Kunne Nei Det Finnes Ingen

txt
557 Der I Utkanten Av Byen Gjor Deg Rede

txt
558 Sjelen Den Trenger Til Hvile Det Eneste Hap

txt
559 If That Isn't Love

txt
560 Nar Jeg Ser Min Kjere Frelser Grepet Da Jeg Blir

txt
561 Mange Savner Tro Pa Gud Kan Alt Forvandle

txt
562 Takk for Det Blod Som Frelser Hill Deg Jesus

txt
563 Kom Naera Mig

txt
564 Pa Grunn Av Jesu Blod

txt
565 Ingen Er Som Du There is None Like You

txt
566 I Egyptens Morke for Jeg Vandret

txt
567 Hvor I Verden Du Gar

txt
568 Ennu Strommer Fra Jesus La En Drape Av Blodet

txt
569 A Du Kjere Golgata Kom Til Golgata

txt
570 Det Var Ei Noen Blomst

txt
571 A Place Called Grace

txt
572 We Cry Holy

txt
573 Fyll Opp Mitt Hjerte

txt
574 Jeg Vil Heller Ha Jesus

txt
575 There is a Fountain Opened

txt
576 Jag Funnit En Frelsare

txt
577 Det Var Ei Nogen Blomst

txt
578 Place Called Heaven

txt
579 I Am Redeemed

txt
580 There is None Like You, Oh Lord

txt
581 The Letter of Christ

txt
582 He`s My Forever Friend

txt
583 He Saved Me

txt
584 Do Something New in My Life Gjor Noe Nytt

txt
585 Think About His Love

txt
586 Jesus Loser Hver En Lenke

txt
587 How Deep the Father's Love for Us

txt
588 The Circuit Rider Preacher (Glory Glory Halelujah)

txt
589 It is No Secret

txt
590 Be Thou My Vision Deg a Fa Skode

txt
591 Vilken Vn Jag Fann

txt
592 Store Og Mektige Er Dine Gjerninger

txt
593 Little is Much when God is in It

txt
594 I Will Sing

txt
595 Don't You Want to Go to Heaven

txt
596 Lord Heal the Wounds

txt
597 Jesus Har Frelst Meg

txt
598 Mane Og Sol

txt
599 O, Gjor Min Sjel

txt
600 Jeg Vil Synge En Sang Om Jesus

txt
601 A Glede Stor Som Herren Gir

txt
602 Har Vi Sten I Vare Hender

txt
603 Jeg Trenger Deg Hver Stund

txt
604 En Bonnestund

txt
605 Jeg Sokte En Tid

txt
606 A Hvor Salig a Fa Vandre

txt
607 Father of Creation

txt
608 Hosianna, Hosianna

txt
609 Jesus Use Me

txt
610 In Jesus Name

txt
611 Oh, What a Friend

txt
612 Her Under Korset

txt
613 Battle Hymn Of The Republic Glory Glory Hallelu

txt
614 Det Var Nade

txt
615 The Tomb Now is Empty

txt
616 We Have an Anchor

txt
617 De Bandt Min Herres Hender

txt
618 The Day Of Redemption

txt
619 I Feel the Pull

txt
620 I Feel the Pull

txt
621 I Feel the Pull

txt
622 They Were in Egypt

txt
623 They Were in Egypt

txt
624 They Were in Egypt

txt
625 They Were in Egypt

txt
626 Jeg Vet at Jesus Lever

txt
627 Our Father

txt
628 I Stand Amazed in the Presence

txt
629 Shout to the Lord

txt
630 The Potter's Hand

txt
631 Something Keeps Holding Me

txt
632 There's Room at the Fountain

txt
633 Take Me in to the Holy

txt
634 The Heavens Are Your Trone

txt
635 What the Lord Has Done in Me

txt
636 Be Still My Soul

txt
637 God is in the Shadow

txt
638 God is in the Shadow

txt
639 Snart En Morgen Bryter Frem

txt
640 Sang

txt
641 Undefiled

txt
642 Undefiled

txt
643 Undefiled

txt
644 Bring All Your Needs to the Alter

txt
645 He Still Speaks

txt
646 Jesus, Lamb of God

txt
647 Bare Stol Pa Gud

txt
648 Take Us to the River

txt
649 Behold The Lamb

txt
650 Blessed Be The Name of The Lord

txt
651 Blow The Trumpet in Zion

txt
652 His Name is Jesus

txt
653 Dance and Celebrate

txt
654 Dance, Children, Dance

txt
655 Glorify Thy Name

txt
656 Father, We Love You We Worship and Adore You

txt
657 He is Able, More than Able

txt
658 He is Jehovah

txt
659 He Set Me Free

txt
660 Holy Spirit, Come

txt
661 I Feel Jesus

txt
662 I'll Say Yes, Lord, Yes

txt
663 I'm Free, So Free, I in the Spirit, and the Spirit

txt
664 I'm Free, So Free, I in the Spirit, and the Spirit

txt
665 I'm Going to the Enemy's Camp

txt
666 In The Name of Jesus

txt
667 In Your Holy Presence

txt
668 In Your Presence, In Your Presence

txt
669 Keep on The Firing Line

txt
670 Let The River Flow

txt
671 Majesty

txt
672 Make Me An Instrument

txt
673 Look What The Lord Has Done

txt
674 More Than Conquerors

txt
675 Pouring Out Your Glory

txt
676 Satan, We're Going to Tear Your Kingdom Down

txt
677 Speak to the Storm

txt
678 The Battle Belongs to The Lord

txt
679 The Move is On

txt
680 The River is Here

txt
681 Victory Song

txt
682 To Him Who Sits On The Throne

txt
683 We Exalt Thee

txt
684 We Shall See The King

txt
685 We've Come to Glorify Your Name

txt
686 What God's Doing In Me

txt
687 Wonderful

txt
688 Worship The King

txt
689 You Are Awesome In This Place

txt
690 Why Don't You Let Go

txt
691 Praise The Name of Jesus

txt
692 Nar Den Gyllne Morgon

txt
693 Takk Skal Han Ha for Det

txt
694 Bi Pa Herren, Ver Ved Godt Mot

txt
695 I Know Jehova is Here

txt
696 I Will Serve Thee

txt
697 I Love You Je T'aime

txt
698 Wedding Song

txt
699 I Have a Maker

txt
700 Du Er Trofast

txt
701 Vi Er Her for a Tilbe Deg

txt
702 My Hope

txt
703 Sheltered in the Arms

txt
704 Worthy is the Lamb

txt
705 Guds Vei Er Den Beste

txt
706 Gi Herren Ere

txt
707 Du Omgir Meg

txt
708 There's Room at the Cross for You

txt
709 Winds of Faith

txt
710 His Life For Mine

txt
711 By His Word

txt
712 Snart En Morgen Bryter Frem

txt
713 I De Sene Aftenstunder

txt
714 You Are My Hiding Place

txt
715 Center of My Joy

txt
716 Who Will Survive the Storm

txt
717 People Need the Lord

txt
718 Who Will Survive

txt
719 Not the Half Has Been Told

txt
720 Gode Hyrde

txt
721 They That Wait upon the Lord

txt
722 Jeg Boyer Meg Ned Jesus Jeg Trenger Deg

txt
723 Jesus Her Er Jeg

txt
724 When the Ocean is Rising

txt
725 Give Me Jesus

txt
726 Om Jeg Er Liten Eller Stor

txt
727 I Mitt Hjerte Er En Takk

txt
728 Ancient Words

txt
729 I Will Follow Christ (norsk)

txt
730 Not the Half Has Been Told

txt
731 He is All I Need

txt
732 Min Frelser

txt
733 I Will Follow Christ

txt
734 You're All I Want

txt
735 Take Us to the River

txt
736 To the River I Am Going

txt
737 Fourth Man in the Fire

txt
738 No Never Alone

txt
739 I Can Hear My Savior Calling

txt
740 Still

txt
741 Lift My Higher

txt
742 Jesus Kommer Se Pa Israel

txt
743 Han Er Alt for Meg He is All I Need

txt
744 Gud Er Pa Tronen Ennu

txt
745 Under over Under

txt
746 I Was Made

txt
747 Det Er Sa Trygt a Ga Ved Jesu Side

txt
748 My Sheep Know My Voice

txt
749 Holy Spirit Thou Art Welcome (You Are Welcome)

txt
750 Give Thanks Gi Takk

txt
751 Move on

txt
752 To God Be the Glory All Ere Til Jesus

txt
753 Praise Him in the Morning

txt
754 When the Saints March in

txt
755 Oh I Want to See Him

txt
756 Since I Saw My Name

txt
757 Lord You Are So Precious

txt
758 Pleasing to You

txt
759 Bre Dine Vinger Ut

txt
760 I Know That I Can Make It

txt
761 You Are the Words to the Music

txt
762 He is My King

txt
763 Glory to His Name

txt
764 I'm Glad I'm One of Them

txt
765 Herre Denne Dag Er Din This is the Day

txt
766 The Joy of The Lord

txt
767 There Ll Be Singing, There Ll Be Shouting

txt
768 A Child Of The King

txt
769 All Hail The Power Of Jesus' Name

txt
770 Are You Washed in the Blood

txt
771 At The Cross

txt
772 Come And Go With Me

txt
773 Down From His Glory

txt
774 Faith In Jehovah

txt
775 Feeling So Much Better

txt
776 Fill My Way With Love

txt
777 Glory To His Name

txt
778 Bound For The Promised Land

txt
779 I Am Marked

txt
780 I Feel Like Traveling On

txt
781 I Will Praise Him

txt
782 I've Anchored In Jesus

txt
783 It's Dripping With Blood

txt
784 Jesus Breaks Every Fetter

txt
785 Jesus Loves Me

txt
786 My Faith Looks Up To Thee

txt
787 Nothing But The Blood

txt
788 I'm Glad I'm One Of Them

txt
789 Take The Name Of Jesus With You

txt
790 We're Marching To Zion

txt
791 When I Survey

txt
792 When The Redeemed Gather

txt
793 COME AND DINE

txt
794 GOD BE WITH YOU

txt
795 L'M GOING THROUGH

txt
796 IN THAT CITY, LAMB IS LIGHT

txt
797 IT SHALL FLOW LIKE A RIVER

txt
798 OH, I WANT TO SEE HIM

txt
799 PRECIOUS MEMORIES

txt
800 ROOM AT THE CROSS

txt
801 ROOM AT THE FOUNTAIN

txt
802 WHEN I SEE THE BLOOD

txt
803 WHEN HE REACHED DOWN

txt
804 Where Could I Go

txt
805 WE WORK TILL JESUS COMES

txt
806 How Deep the Fathers Love for Us

txt
807 Hvor Dypt Faderens Kjerlighet Til Oss

txt
808 Blessed Assurance

txt
809 How Great Thou Art

txt
810 Pass Me Not

txt
811 Peace In The Valley

txt
812 Softly And Tenderly

txt
813 Turn Your Eyes Upon Jesus

txt
814 Reach Out, Touch The Lord

txt
815 Sweet By And By

txt
816 I'm Taking Back

txt
817 I Am

txt
818 How Great Thou Art, Korversion

txt
819 He Knows My Name

txt
820 I Know the Master of the Wind

txt
821 We Shall See Jesus

txt
822 Fader Du Har Skapt Meg

txt
823 Do Everything Without Complaining

txt
824 Encourage One Another

txt
825 Hvordan Kom Moses over Rodehavet

txt
826 Vader U Bent Goed Father You Are Good

txt
827 Lord, Come Soon

txt
828 He Died for You

txt
829 Going Up Yonder

txt
830 Going Up Yonder

txt
831 Kombi Sang

txt
832 LET THE LIVING WATER FLOW

txt
833 He'll Make a Way

txt
834 I Will Overcome

txt
835 Et Blikk Pa Det Blodende Lam

txt
836 Precious Lord, Take My Hand

txt
837 Han Oppsto

txt
838 Jesus Bryter Hver En Lenke Jesus Breaks Every Fett

txt
839 Lord I Lift Your Name

txt
840 He That the Son Has Set Free

txt
841 Jesus Lever, Graven

txt
842 Fall Til Ro

txt
843 All in All

txt
844 Didn`t I Walk on the Water

txt
845 Is Anything Too Hard for God

txt
846 Jesus, You're the Reason for My Joy

txt
847 Pour My Love on You

txt
848 God Gave Me a Song

txt
849 Every Step

txt
850 Long Ago

txt
851 Din Nade Er Stor

txt
852 Healer of My Heart

txt
853 All the Way

txt
854 Han Er Uppstanden

txt
855 This is Your House

txt
856 Bare Du

txt
857 Hele Veien Vil Jeg Ga

txt
858 You Are the Healer

txt
859 I Want to Go

txt
860 Er Du Rede

txt
861 Faithful One

txt
862 Father Me

txt
863 Bare Ditt Blod

txt
864 Not for Sale

txt
865 Om Jeg Er Liten Eller Stor

txt
866 Kan Du Si Meg Hvem Jeg Er

txt
867 Hvem Har Skapt Alle

txt
868 Jesus Er Min Aller Beste Venn

txt
869 Det Er Sa Godt a Fa Synge

txt
870 Jeg Vet at Jesus Bryr Seg Om Meg

txt
871 Jorden Vi Bor Pa

txt
872 Med Jesus I Familien

txt
873 Jesu Kjerlighet Er Sa Underbar

txt
874 Jesus Elsker Alle Barna

txt
875 Jeg Har En Engel Som Folger Meg

txt
876 Takk Min Gud for Hele Meg

txt
877 Han Har Den Hele Vide Verden

txt
878 Vi Tar Hverandres Hender

txt
879 Min Bat Er Sa Liten

txt
880 Halle Halle Hallleluja

txt
881 Nar Det Stormer

txt
882 Boken Om Jesus

txt
883 Iblant Er Jeg Lei Meg

txt
884 Du Lille Solskinn Som Titter Inn

txt
885 Vet Du Hvorfor Jeg Er Sa Glad

txt
886 Takk Gud for Vakre Morgenstunder

txt
887 Jesus Er Min

txt
888 Pa Golgata Stod Det Et Kors

txt
889 Jeg Er Liten

txt
890 Alle, Alle Vil Vi Ha Med

txt
891 Ikke 1, Ikke 2, Ikke 3 Men Alle

txt
892 Det Betyr Langt Mer Enn Du Tror

txt
893 Jeg Vil Takke Jesus

txt
894 Jeg Er Lykkelig

txt
895 Jeg Er Trygg Hos Deg

txt
896 Jesus Her Er Jeg, Send Meg

txt
897 Aaaa Hvor Gud Er God Mot Meg

txt
898 Han Har Kastet Alle Mine Synder

txt
899 La Oss Vandre I Lyset

txt
900 Sakkeus

txt
901 Hvordan Kom Moses over Rodehavet

txt
902 How We Need the River

txt
903 I Have Come to Say Te Vengo a Decir

txt
904 When God Spoke

txt
905 I'm Amazed

txt
906 Lapsi Jumalan Ma Oon

txt
907 Takk Jesus Amen

txt
908 By His Word

txt
909 Unredeemed

txt
910 Unredeemed

txt
911 Unredeemed

txt
912 Unredeemed

txt
913 Hunger of Holiness

txt
914 It's Jesus I Really Want to See

txt
915 The Lord S My Shepherd

txt
3210 He is Able

txt
3211 Be Glorified

txt
3212 When the Roll is Called up Yonder

txt
3213 Who I

txt
3214 Katarina

txt
3215 All is Well

txt
3216 Jesus, A Alt for Jesus

txt
3217 A

txt
3218 Blessed Be

txt
3219 Who Will Be Jesus

txt
3220 Let the Weak Say

txt
3221 La Den Svake Si

txt
3222 I'm a Child of the King

txt
3223 Seek Ye First the Kingdom of God

txt
3224 Greatly Blessed

txt
3225 Hosianna

txt
3226 Gud Signe Vart Dyre Fedreland

txt
3227 I Will Rise

txt
3228 Jeg Har En Skaper

txt
3229 Arise Possess Your Inheritance

txt
3230 High upon the Mountain

txt
3231 Open the Eyes of My Heart, Lord

txt
3232 Sta Opp

txt
3233 You Are My Destimy

txt
3234 Seiersangen Oppfyller Min Sjel

txt
3235 Han Er Liljen Uti Dalen

txt
3236 Han Er Liljen Uti Dalen

txt
3237 One Thing I Ask

txt
3238 You're All I Want

txt
3239 You're My Destiny

txt
3240 When I Am in Pain

txt
3241 The Names of Jehovah

txt
3242 Through

txt
3243 Holy and Anointed One

txt
3244 You`re an Eagle

txt
3245 This is Like Heaven to Me

txt
3246 Days of Elijah

txt
3247 The Spirit and the Bride

txt
3248 The Spirit and the Bride

txt
3249 The Spirit and the Bride

txt
3250 Jesus Be the Center of My Life

txt
3251 You Raise Me up

txt
3252 Midnight Cry

txt
3253 Above All Powers

txt
3254 Power of the Cross

txt
3255 The Original Life

txt
3256 Wonderful, Merciful Savior

txt
3257 Think About the Wonders

txt
3258 Thank God I Am Free

txt
3259 His Banner over Me

txt
3260 Faithful One

txt
3261 The Solid Rock

txt
3262 My God is Awsome

txt
3263 Humble Yourself In The Sight Of The Lord

txt
3264 In His Time

txt
3265 Rising up

txt
3266 Rising up Rising up

txt
3267 So I'm Casting All My Cares on You

txt
3268 So I'm Casting All My Cares on You

txt
3269 In Your Presence

txt
3270 In Your Presence

txt
3271 Let the Worshippers Arise

txt
3272 Heal Me Oh Lord

txt
3273 The Greatest Love Story

txt
3274 Take Me in to the Holy of Holies

txt
3275 The Bride Has Made Herself Ready

txt
3276 The Bride Has Made Herself Ready

txt
3277 If Not for Grace

txt
3278 Take Me in to the Holy of Holies

txt
3279 Worthy Is The Lamb

txt
3280 Take Me in to the Holy of Holies

txt
3281 Take Me in to the Holy of Holies

txt
3282 Here We Are In Your Presence

txt
3283 Here We Are In Your Presence

txt
3284 For the Things He's Brought Us through

txt
3285 This Is My Desire

txt
3286 Let Us Pray for Our Children

txt
3287 Draw Me Near

txt
3288 Han Har Den Hele Vide Verden I Sin Hand

txt
3289 Oppfyller Min Sjel

txt
3290 Vag a Sta Som Daniel

txt
3291 Vag a Sta Som Daniel

txt
3292 We Are Heirs of the Father

txt
3293 Si Meg Hvorfor Grater Du

txt
3294 Break Every Chain

txt
3295 Langt Bort Om Himmel Blanar

txt
3296 Vi Er Frelst Av Nade

txt
3297 Jesus Kristus Er Den Samme

txt
3298 Hvilken Herlig Dag

txt
3299 Jesus Christ is Still the Same

txt
3300 Commune with Me

txt
3301 Commune with Me

txt
3302 The Bride Has Made Herself Ready

txt
3303 How Great Is Our God

txt
3304 Hakuna Wakaita Sa Yesu

txt
3305 When the Music Fades

txt
3306 A Salige Stund Uten Like

txt
3307 Through The Fire

txt
3308 The Lifeboat

txt
3309 The Lifeboat

txt
3310 I Could Never Praise Him Enough

txt
3311 Jesus Har Frelst Min Sjel

txt
3312 Bigger Than Any Mountain

txt
3313 The Great Emancipator

txt
3314 We Are the Generation

txt
3315 Take My Life (Holiness

txt
3316 Deeper in Love

txt
3317 Udi Klippen Honning Er

txt
3318 Spirit of God Move

txt
3319 Come Alive (Dry Bones)

txt
3320 Enemy's Camp

txt
3321 Even So

txt
3322 Here I Am to Worship

txt
3323 You Saw Me in Your Need

txt
3324 Your Are My Refuge

txt
3325 You Are Me Daily Bread

txt
3326 You Are God Alone

txt
3327 Sweet Anointing

txt
3328 Power of Love

txt
3329 Cover Me

txt
3330 New Mercy

txt
3331 Lord You Are More Precious than Silver

txt
3332 I Would Not Be Deneid

txt
3333 I've Never Been This Homesick Before

txt
3334 This is the Year of Jubilee

txt
3335 Isn't It Grace

txt
3336 We Shall Overcome

txt
3337 I Give Myself Away

txt
3338 Wondrous Are Your Works

txt
3339 The Book is Open

txt
3340 Every Mile

txt
3341 Sweet Anointing

txt
3342 Come to Me

txt
3343 Imela

txt
3344 Jehova Jireh My Provider is Sufficient for Me

txt
3345 I Need You More

txt
3346 Let Your Word Be Born