Protestfestivalen – Apokalypse snart?

Protestfestivalen – Apokalypse snart?

Protestfestivalen – Apokalypse snart? Kommer det en dommedag?

Hva gav diskusjonen om tema? En ytring fra en i forsamlingen.

Først vil jeg si at det er positivt at en tar opp temaet på en slik måte som det ble gjort i Kristiansand den 14 September. Panelet besto av Olav Skjeveland, Torgrim Eggen, Preben Aavitsland, Eskil Skjeldal, David Forsberg, Nils Petter Enstad og Jan Otto Johansen.

Møtet ble innledet med at David Forsberg presenterte den Amerikanske predikanten William Branham og det spesielle ved hans tjeneste.

Ut fra sammensettningen av panelet kom det og måtte det komme et vidt spekter av meninger om denne eller tilsvarende tjenester:

Hvor galt det er med disse dommedagspredikantene som beriker seg på andres svakheter.

Hvilken skremselspredikant Jesus var.

Burde man i det hele tatt snakke om dommedag.

Er det en Gud som bringer dommedag eller er det menneskene selv?

Mye av dette ble besvart selv om ikke alle var fornøyd med svarene og hvor overfladisk diskusjonen forløp.

Dette innlegget prøver ikke å være at referat av møtet, men en reaksjon fordi jeg savnet en annen tilnærming til temaet. Hvilken rolle spiller det om vi mener dette eller hint? Det som betyr noe er hva som er sant. Er det slik at det et menneske gjør har konsekvenser, det menneskeheten gjør har konskvenser? Ikke bare her, men også på den andre siden. Blir det en dommedag? Kommer det en stor trengsel over jorden? Hva er sant og hva er ikke sant.. Finnes det en rasjonell måte å nærme seg svaret på?

For det temaet som ble diskutert var Bibelen sentral. Er Bibelen sann? Eller la oss ta en mindre bit. Er profetiene i Bibelen sanne? Dødehavsrullene viser at Esaias profetiene ble skrevet lenge før de ble oppfylt i Jesus. Detaljer rundt Jesu fødsel, gjerning og enden på Hans jordiske liv. Likeledes oppfylles Bibelske profetier i vår tid. Bibelen forteller at Jødene i de siste dager skal komme tilbake til sitt land. Den forteller at Jerusalem skal bli en løftesten for verdens nasjoner. Den forteller at alle verdens nasjoner skal samle seg til krig mot Jerusalem og at plagen de får er at tungene vil råtne i munnen og øynene i øyenhulene. Jesus taler om Menneskesønnens dager når Han kommer igjen, om ugudeligheten som da vil råde, om at det vil være som i Lots dager. De taler åpent om sin synd som folket i Sodoma og Gomorra. Dette er skrevet for 2 – 3 tusen år siden, om Herrens dag som kommer. Skal vi bare glemme det fordi det er ubehagelig eller vet vi at vi nettop i vår tid har nukleære våpen som bevirker ovennevnte. At jødene i vår tid har kommet tilbake til sitt land, at Jerusalem nå er et problem for verdens nasjoner. At Sodomatiden viser seg rundt oss over alt. Hvorledes visste de Bibelske profeter disse ting?

Dette burde få oss til å tenke. Forstå at de Bibelske profeter hadde tilgang til noe som er over det rent menneskelige. Det burde rent logisk få en til å rydde opp i øverste etage og si at dette forstår jeg ikke, men det er tydeligvis En som vet og forstår. De Bibelske profetier burde gi tillit. Bibelen er en profetisk Bok. Profetene er Guds talerør til folket. Prestene skal bare opprettholde og videreføre det profetiske budskapet som Skriften innebefatter. Når de svikter går det ut over oss alle.

Panelet berørte de som beriker seg på andres svakheter. Det sanne og det falske har vi i alle livets sammenhenger. Men Bibelen forteller oss hvorledes vi kan skille mellom falske og sanne profeter. De profetier en sann Guds profet gir vil alltid gå i oppfyllelse. Hvis hans ord ikke går i oppfyllelse har vi med en falsk profet å gjøre, og Bibelen forteller oss at vi ikke skal høre på ham. Det er et av kjennetegnene. David Forsberg sa jo også i en kommentar at når vi har en falsk seddel så er det fordi det finnes en ekte.

Vår tid er oppfylt av falske profetier, mens de tusenvis av skjelninger og profetier som W. Branham har gitt så langt har vist seg sanne. Blant annet er seks av syv vesentlige hendelser i vår tids verdenshistorie oppfylt. Det siste av disse synene han hadde der tilbake i 1933 var at Amerka var lagt i ruiner. Hans tjeneste var dessuten så kraftig, så mektige ting som skjedde, at en må helt tilbake til Jesus for å høre om tilsvarende. Han var ydmyk og han beriket seg aldri, men avviste millioner av dollar som folk kom for å gi ham. Endog de som sto ham imot på grunn av hans forståelse av Skriften måtte erkjenne ovennevnte.

Hvorfor skriver jeg dette? Jo for å vise at de Bibelske profetier går i oppfyllelse, at en slik profetisk tjeneste har vist seg i vår tid ifølge et Bibelsk løfte (Amos 3.7 og Mal.4.5-6), og at det bør få oss til å tenke, få justert filteret slik at de rette Ord kan komme ned i hjertet og gjøre underverk der.

Må ingen være som de skriftlærde som rettledet Herodes da vismennene kom til ham og fortalte om Kongen som skulle fødes. De skriftlærde visste Han skulle fødes i Betlehem, men gadd ikke engang undersøke. Herodes ’trodde’ mer enn dem, da han sente sine soldater for å drepe alle guttebarn under to år.

Comments are closed.