Om oss

Om oss

Dette er Rising Tabernakel!

Tabernakel (lat. tabernaculum, «skjul, hytte, telt»)

Vi er en kristen menighet som tror Bibelen ER Guds Ord.

Vi tror at vi lever i den siste av Menighetstidene i Joh. Åp. kap. 3, og at den som åpner døren får ete nadverd med Jesus. Denne tiden som er så full av fornektelse av Guds Ord, så mye blindhet, har også den beste tilgjengeligheten til vår Herre Jesus.

Vi tror at Herren i Sitt restaureringsarbeide etter det katolske frafallet, hvor ikke engang frelsens vei var klar, sendte Luther med rettferdiggjørelsen, Wesley med helliggjørelsen og Pinsevennene med restaureringen av gavene. Det som nå skjer er en samling av Guds brud for en bortrykkelse. Rundt om i hele verden er det menigheter som hører etter det samme Bydende rop om å ta imot Herrens Ord i denne frafallets tid. Mange av disse bruker Ørnen som symbol, det symbol som også var symbolet for evangelisten Johannes.

Endetidens Budskap er ikke bare et budskap som gjelder selve endetiden. Budskapet i dag bereder også hele mennesket for Herrens komme. Det er et budskap som knytter opp alle de løse trådene som vi har etter de forskjellige menighetstidene og åpner Skriften slik at vi med ørnens oversikt kan se helheten og sammenhengen i Bibelen og historien.

Menigheten i Skien har møter onsdag og søndag. Menigheten oversetter og sender ut taler av W. Branham, som vi på grunn av den Bibelske stadfestelsen tror Herren har brukt som Sitt profetiske sendebud til vår tid.

Vi holder til på Sneltvedtvegen 252 i Skien kommune, (se kart nedenfor).

Kontaktpersoner:
Forstander: Per H. Johansen tlf. 932 33 031
Jan Hansen tlf. 908 42 160