Artikler

Artikler

Dåp i Jesu Navn

I det siste har det vært noen artikler i Dagen om Den kristne dåp, og da spesielt om dåpen i Jesu navn. Det kommer endog spørsmål om Dåp i Jesu ...
Les Mer…
/ / Aktuelt, Artikler

Pinsevennene og Gudsbildet

I Dagen den 5 Februar hadde Øyvind Gaarder Andersen en prisverdig artikkel ad Pinsebevegelsen og ekteskapet. På slutten av artikkelen markerer han avstanden til ”Jesus only” læren. Hva da med ...
Les Mer…
/ / Aktuelt, Artikler

Protestfestivalen – Apokalypse snart?

Protestfestivalen – Apokalypse snart? Kommer det en dommedag? Hva gav diskusjonen om tema? En ytring fra en i forsamlingen. Først vil jeg si at det er positivt at en tar opp ...
Les Mer…
/ / Aktuelt, Artikler

Et kristent paradoks

Når en leser Bibelen er det mange ting som er bemerkelsesverdig. Følgende vil jeg betegne som et kristent paradoks. 1. Moses budskap ble enestående stadfestet av Herren med tegn og ...
Les Mer…
/ / Aktuelt, Artikler