Kategori: Aktuelt

Video-streaming Ungdomsleir 2019

Video-streaming Ungdomsleir 2019

Video-streaming Sommerstevnet 2019

Video-streaming Sommerstevnet 2019

Ungdomsleir / Youth Camp 2019

Ungdomsleir / Youth Camp 2019

Velkommen til ungdomsleir i tiden 10. – 13. juli 2019

[English text below]

Rising Tabernakel inviterer igjen til ungdomsleir på Risøya i Gjeving, i Tvedestrand kommune. Vi har minner fra gode opplevelser fra tidligere år, og vi ser fram til inspirert forkynnelse som kan bygge opp troen og bringe oss nærmere Jesus Kristus.  Vi har i år invitert Bro. Burley Williams fra USA som forkynner.

Å være en sann kristen har alltid gjort en annerledes enn majoriteten.  Konsekvensen av fallet i Eden har kommet mer frem, slik at avstanden har blitt større og større.  Men det er viktig å tilhøre et sted og ha venner – samtidig som vi ønsker vi å være et lys for andre.   Jesus ba og sa: ”Fader, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men bevare dem fra det onde”.  Måtte disse dagene glede og inspirere deg i det sosiale og åndelige felleskapet.

Vi håper på mye god sang og musikk, og oppfordrer dere til å ta med egne instrumenter. Det er alltid trivelig med sanginnslag.

Leiren som er for deg som har fullført 8. klasse på ungdomsskolen, og opp til 30 år, starter onsdag 10. juli, fra kl. 14:00, med registrering og pakking ut av bagasje på rommene. Vi forventer at alle er ferdig med dette innen vi samles til det første måltidet kl.16:30. Dersom noen av praktiske grunner ikke rekker å komme tidsnok, vil vi gjerne ha beskjed på forhånd til leirleder Viggo Markussen på SMS +47 456 65 227.  Vi samles deretter til første møte kl.18:00.

Overnattingen vil skje i Skipperstua, gutter og jenter i hver sin etasje. Alle måltider vil bli servert i spisesalen av skolens eget kjøkken.

Pris pr. deltager til ungdomsleir er 1.500 NOK. Betaling gjøres på forhånd ved å overføre beløpet til menighetens konto: 2610.35.63541 (Obs – nytt konto-nummer). 

Betalingen må merkes med: U-leir – ”navn”.

Påmeldingsfrist: Så snart som mulig, senest 10. Juni 2019.
Det er et begrenset antall plasser!

Ting du bør ta med i tillegg til «det vanlige»:

 • Bibel og skrivesaker
 • Passende anstendig tøy for svømming/bading. Det blir organisert bading, gutter og jenter hver for seg.
 • Passende anstendig tøy for sportsaktiviteter
 • Vindtett jakke
 • Sovepose, laken og putetrekk
 • Solbriller, solkrem (og middel mot mygg og knott)
 • Lommelykt

Vi har en forventning fra alle om å:

 • Møte opp tidsnok til måltider, møter og aktiviteter i henhold til programmet
 • Respektere tidspunktet for leggetid og ro om kvelden
 • Kle seg anstendig til sports-aktivitet (ikke for stramt tøy eller bruk av shorts)
 • Eventuell bading i sjøen skjer med en ansvarlig leder til stede, gutter og jenter adskilt
 • Ikke forlate stedet (øya) uten først å avtale med leirleder
 • Ingen hopping fra brua
 • Bruke redningsvest ved opphold i kano eller kajakk

Vi ber om at alle må få en god og trygg reise til Ungdomsleiren, og at vi alle skal få oppleve noen minnerike dager sammen.  Hjertelig velkommen og Gud velsigne dere rikelig.


Vennlig hilsen
Rising Tabernakel

Viggo Markussen, leirleder
Telefon: +47 456 65 227


VIKTIG: Familiestevnet begynner den dagen ungdomsleiren slutter og det vil være på samme stedet. Det er egen påmelding for dette.


Welcome to youth camp 10th – 13th of July 2019

We are happy to once again invite you to our youth camp at Risøya Boarding School. We have many good memories from the last years and we are looking forward to have inspired meetings that will build up our faith and bring us closer to Our Lord Jesus Christ. This year we have invited bro. Burley Williams from the US.

Being a true christian makes us stand out of the crowd. The consequences of the fall in the garden of Eden are more and more visible. It is important to belong to a place and have friends, at the same time we want to be a light for others. Jesus prayed and said “I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.” May these days be a blessing and inspiration filled with social and spiritual fellowship.

If you want to contribute during the song services, feel free to bring your instruments. Talk to the songleader if you want to sing a special.

All campers have to be 15 years old but not older than 30.

Sign-in, followed by unpacking luggage, will begin at 2:00 PM on wednesday, July 10th. We expect you to be ready before we have dinner at 4:30 PM. If you can not be on time, please send a text message to bro. Viggo Markussen (+47 456 65 227).
The first meeting will be at 6:00 PM.

Girls and boys will sleep on seperate floors in Skipperstua. The meals will be served in the dining hall.

The cost of your stay (incl. accommodation, meals and activities) is EUR 150,-. Payment must be done before the deadline (remember to mark with “Youth camp + your name”). See below for banking details.
— Payment = registered! —

Deadline of registration is 10th June 2019
There is limited space!

Things to bring:

 • bible and items to take notes
 • suitable clothing for swimming. There will be organised separate swimming for boys and girls, supervised by the leaders
 • suitable clothing for outside activities and services
 • windproof jacket
 • bedding: sheets, pillowcase and/or sleeping bag
 • sunglasses and sunscreen
 • flashlight

We expect you to:

 • Be on time for meetings, meals and activities according to the program
 • Respect the bedtime and quiet time at night
 • Dress decent for sports activities (not too tight clothing or use of shorts)
 • Swimming in the sea happens only with a responsible leader present, boys and girls apart
 • Do not leave the island without permission from the camp leader
 • No jumping from the bridge
 • Wearing life jacket when using canoe or kayak

We pray that everyone has a good and safe trip to the youth camp, and that we experience some memorable days together. Heartily welcome and God bless you richly!


Kind regards
Rising Tabernakel

Viggo Markussen, camp leader
Phone: +47 456 65 227

Banking details:
Name of bank: Sparebank1 Telemark
Account number: 2610.35.63541
Swift: SPTRNO22.
IBAN: NO0526103563541


IMPORTANT: The annual Family Camp is starting the same day as the youth camp is finished. This requires separate registration.


Påmelding / registration form


Husk at du først er påmeldt når du har betalt leiravgiften! / Remember that your registration is confirmed only when you have paid!

Sommerstevnet 2019

Sommerstevnet 2019

(English text)

Risøy Folkehøyskole, Gjeving i tiden 13. – 18. juli  (Klikk her for å gå til påmeldingsskjema)

Vi ønsker igjen velkommen til sommerstevne på Risøya. Må det bli en rik tid i fellesskap med Herren og med hverandre.

Når en ser seg om i den verden vi lever i med Sodomismen og det generelle frafallet fra Guds Ord i menighetene, er det vanskelig å forstå at ikke flere oppriktig troende våkner opp for Bibelens vei.

Når en leser Åpenbaringens bok er det klart at det er to grupperinger utenom Jøder som kommer hjem til himmelen når denne kampen her nede er over. Den ene gruppen er brudeskaren som går hjem før den store trengsel. De er kjøpt med Jesu blod og er nærmere beskrevet i Åp. kap. 5, 8 – 11. Den andre gruppen finner vi i Åp. kap. 7, 13 – 14. De kommer ut av den store trengsel og har vasket sine kjortler i Lammets blod. De hadde rettferdigjørelsen, men fikk sin helliggjøelse i trengselen, vasket sine kjortler, hvor de måtte gi sine liv.
Hvorfor er det to grupper?  Hva er det som skiller dem?

Jeg vil påstå at den ene gruppen tok imot Guds Ord til den tiden de levde i, mens den andre gruppen holdt seg til et tidligere budskap og var fornøyd med det.

Budskapet Herren sender er alltid spesifikt for den aktuelle tiden det gjelder.  Det er en del av Guds totale frelsesplan. Bibelen viser det hele veien.  Om en ser inn i Skriften blev budskapet alltid formidlet gjennom en profet.  Bibelen er en samling av alle budskapene til enhver tidsalder og hvorledes dette budskapet ble mottatt.

Adam og Eva fikk et budskap som gjaldt for dem.  Noah fikk et budskap der han sto midt i en ugudelig verden. Hans søsken trodde ikke engang på han.  Men budskapet var for han og hans tid.  Abraham fikk et budskap som skilte ham fra den daværende verden. Det var ikke Noahs budskap som skilte Abraham ut, selv om han også trodde det.  Guds Ord skiller alltid. Det var budskapet til Abrahams tid som skilte Abraham ut.

Hva med Moses, Elias, Jeremias og alle Guds profeter. Gud gav dem et budskap, et budskap til deres tid. Og dette budskapet skilte ut dem som fulgte det.

Budskapet til tiden blir alltid motsagt.

Da Jesus kom var Han summen av hele Ordet fra Gud. Han var Sann Gud og sant menneske. Han var selve Budskapet som alltid blir motsagt av det falne menneske.

Etter frafallet i den Katolske kirke sendte Gud et restaurasjons-budskap ved Luther.  På samme måte bygde Gud gradvis opp igjen den rette forståelsen av grunnsannhetene i Guds frelsesplan ved budskapene gjennom Wesley og Pinsen.

Hele tiden har det vært budskapet til tiden som bringer lys over Skriften og trekker sjeler til Gud.  Slik har Gud kalt ut sin brud i hver tidsalder.

Vi er takknemlige for det budskapet Herren har sendt til vår tid, det bringer helheten, en linje fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboken.

Velkommen til et rikt åndelig felleskap.

Broderhilsen
Per H. Johansen


PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Risøy Folkehøyskole er en kristen internatskole, som ligger idyllisk til i havgapet like innenfor Lyngør i Tvedestrand kommune.  Risøya er ei øy på ca. 550 dekar, og har hatt bruforbindelse siden 1953.

Vi har i år invitert Bro. Michaél Ulteig og Bro. Ron Peterson, begge fra USA, som forkynnere.

Nytt i år er at møtene vil avholdes i den nye flerbrukshallen, som var under bygging i fjor.  Den er på kartet plassert omtrent der ”Låven” var tidligere.  Dette vil bedre de praktiske forholdene vedr. ventilasjon, toaletter og gi oss en foajé utenfor møtesalen, samt flere sitteplasser.

Det vil også være mulig å plassere noen campingvogner/bobiler i området utenfor inngangen til den nye møtesalen (begrenset plass).

Det blir ikke mulig å sove på madrass i klasserom på grunn av nye brannforskrifter.

Programmet på onsdagen vil ikke lenger avvike så mye fra de øvrige dagene.  Felles grill-måltid på kvelden utgår til fordel for ordinær middag etter formiddagsmøtet.  Men vi setter av ekstra tid etter kveldsmøtet og organiserer et felles kake-bord.

Vi har god kapasitet på sengeplasser, siden vi disponerer hele skolen alene. Det meste blir ganske likt som i fjor, men vi oppsummerer som følger:

 • Det er mulig å velge hel- eller halv pensjon, ved overnatting på internatbygg. Det er ikke mulig med egen matlaging på internatbyggene.
 • Vi disponerer et skolekjøkken i Bassengbygget, som kan brukes til matlaging.
 • Det finnes ekstra senger (reiseseng med dyne og pute), som kan settes inn på de rommene på internatene som har ekstra plass.
 • De 5 eneboligene/leilighetene har fullt utstyrte kjøkken, som kan benyttes til selvhushold. Det kan legges inn ekstra madrasser på soverommene.
 • Det er mulig å bestille enkeltmåltider eller hel pensjon for de som ikke bor på internatene, men det MÅ gjøres på forhånd.

Langangen
Et nytt internatbygg fra 2014, inneholdende 16 doble rom av høy standard med plass til ytterligere 2 ekstra senger på hvert rom (til sammen 4 sengeplasser).  To og to rom deler ett bad.  Rommene ligger i 2 etasje, med direkte inngang til Hovedbygget.  Det er også installert heis i dette bygget.

Bassengbygget
I 3. etasje, over svømmebassenget, er det 12 rom med en seng, og mulighet til en ekstra seng.  Vask på rommene, og dusj og toalett i gangen.  Det er ikke heis i dette bygget.  Skolekjøkkenet er i 2. etasje.

Skipperstua
Til sammen 8 enheter med 8 – 10 sengeplasser i køyesenger, fordelt på 2 eller 3 rom pr enhet.  Ett bad med dusj og toalett pr enhet.  Dette internatet har enkel standard (leirskole).  Dette kan passe for barnefamilier og det kan også bli aktuelt å ha en egen enhet for overnatting for unge gutter og en for jenter. Betaler for minimum 4 senger pr enhet.

Eneboliger
Det er i år 5 eneboliger, som kan benyttes til overnatting og selvhushold (eller kombineres med alle eller noen måltider i spisesalen).

Moskva: tidligere rektorbolig, ligger like til høyre for hovedbygget.  4 rom med 2 senger og 2 enkeltrom.  Til sammen er det plass til 7 ekstra madrasser på gulvet uten ekstra kostnad.  Fin stor møblert stue. Betales for hele huset uavhengig av antall brukte senger.

Fjelltun: ligger plassert på en liten høyde mellom Hovedbygget og campingplassen.  Totalt 5 soverom, ett dobbeltrom og 4 enkeltrom.  Det er plass til 5 ekstra madrasser totalt, uten ekstra kostnad. Betales for hele huset uavhengig av antall brukte senger.

Beddingen: noen hundre meters gang-avstand for Hovedbygget.  Har 6 soverom (ett dobbeltrom og 5 enkeltrom).  Det er plass til 7 ekstra madrasser totalt, uten ekstra kostnad.  Betales for hele huset uavhengig av antall brukte senger.

Breiblikk: ligger plassert i samme retning som Beddingen, men lengst vekk av eneboligene. Har 3 doble soverom, pluss ett i under-etasjen med egen utgangsdør.  Det er plass til 5 ekstra madrasser uten ekstra kostnad, totalt i huset.

Fjordgløtt: ligger på samme veien som Breiblikk, men lengre vekk fra vannet. En leilighet med ett dobbelt soverom + enkel seng i oppholdsrom.

Camping
Gode muligheter for telt, campingvogn eller bobiler.  Eget avsatt område midt på øya, noen hundre meter fra Hovedbygget.  Eget servicebygg med dusj, toaletter og et mindre kjøkken med kokemuligheter og kjøleskap.  Fast opplegg for tilkobling av strøm. 

Det er plass til 4 – 5 campingvogner/bobiler på plassen mellom den nye flerbrukshallen (møtesalen) og Landgangen.  Plasseres med minimum 4 meter enhetene, ifølge brannforskriftene.

Priser
Følgende priser gjelder pr. person/døgn (bortsett fra eneboligene):

Internater 
 Internatbygg Langangen, helpensjon690
 Internatbygg Hovedbygget, helpensjon630
 Internatbygg Bassengbygget, helpensjon560
 Fratrekk for halv pensjon50
 Fratrekk for ekstraseng75
 Fratrekk for ekstra madrass på rommet100
   
 Skipperstua, uten måltider  (minimum 4 pers / enhet)175
   
Eneboliger 
 Moskva, pr døgn, uten måltider2 150
 Beddingen, pr døgn, uten måltider1 450
 Fjelltun, pr døgn, uten måltider1 250
 Breiblikk, pr døgn, uten måltider1 250
 Fjordgløtt, pr døgn, uten måltider620
   
Camping 
 Campingvogn/bobil240
 Telt190
 Båt ved skolens brygger, fra160
 Tillegg for strøm60
   
Måltider 
 Frokost68
 Middag u/dessert135
 Kveldsmat68
   
Annet 
 Tillegg for enkeltrom (gjelder bare internater)115
 Leie av sengetøy (hele perioden)165
 Vaskemaskin eller tørketrommel25

Middagsmenyer:

LørdagLasagne med salat og loff.
SøndagSvinestek med brun saus, surkål, grønnsaker og poteter
MandagHelstekt Laks med stekte poteter, tomatsalat, agurksalat, rømme.
TirsdagKjøttkaker i brunsaus, ertestuing, gr.saker og poteter.
OnsdagPanerte Torskebiter med råkost, poteter og remulade.
Torsdag Kyllinggryte med ris og salat.


Veibeskrivelse
Det er to mulige avkjørsler til Risøya fra E-18, ved Risør eller ved Tvedestrand.  Vi vil anbefale å kjøre riksvei 410 og videre på 411 ved Tvedestrand.  Den andre veien er delvis ganske smal og svingete.

Påmeldingsfrist: 15. juni 2019. (Klikk her for å gå til påmeldingsskjema)

Etter mottak av påmeldingsskjema og når romfordelingen er ferdig, kan vi returnere en kostnadsberegning. Vi håper de fleste vil benytte seg av muligheten til å betale for oppholdet på forhånd.

OBS: Nytt kontonummer:   2610.35.63541.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jan Hansen på:
– Epost: risinghagen@gmail.com eller tlf: 908 42 160

PS:  Vi nevner også at det arrangeres en ungdomsleir på på samme sted i forkant av sommerstevnet, i tiden 10. – 13. juli.  Mer info og påmeldingsskjema blir annonsert når det er klart.

Family Camp 2019 (English)

Family Camp 2019 (English)

Risøy Folkehøyskole, Gjeving

Saturday 13 – Thursday 18 July  (Click here for registration form)

We are once again happy to wish you welcome to Family camp from Saturday 13th – Thurday 18th of July, Lord willing.

Risøy Folkehøyskole is a Christian boarding school, which is located idyllically on the coastline near Tvedestrand town.  The island of Risøy is about 550 acres, and got its own bridge in 1953.

Invited ministers this year are Bro. Michaél Ulteig and Bro. Ron Peterson, both from USA.

This year the meetings will be held in the new hall, which was under construction last year, (see picture below). The new hall offers better conditions regarding air ventilation, toilets and space.

It will also be possible to place a few caravans in the area around the entrance of the new meeting hall. (Limited space).

It will not be possible to sleep on mattresses in the classrooms because of new fire regulations.

The program on Wednesday will not deviate so much from the other days. The common BBQ in the evening is exchanged with an ordinary meal after the morning service. We reserve some extra time after the evening service and organize a common table of cakes.

The different school buildings are placed in a short walking distance from each other.  The dining hall is located on the first floor in the big white building (in the middle of the picture). 

Regarding accommodation, notice the following:

 • When sleeping in the boarding rooms, you can choose full (three meals) or half pension (two meals). It is not possible to make your own food in the boarding buildings.
 • There is a separate school kitchen where you can cook and eat your own meals.
 • Additional beds (travelling beds including duvet and pillow) can be placed in those rooms that have extra space.
 • The five family houses have fully equipped kitchens, suitable for self catering. Additional mattresses can be put in the bedrooms.
 • Those who are not accommodated in the boarding rooms, can also eat single or all meals in the dining hall, but they must be ordered up front.

Langangen
A new boarding building from 2014, with 16 double high standard rooms, where there is space for 2 additional beds in each room (4 beds in total).  Every two rooms share a rest room.  The rooms are located on the 2nd floor, but there is a direct entrance to the main building.  This building has its own lift.

Bassengbygget
On the 3rd floor, above the swimming pool, there are 12 single rooms with space for one extra bed.   Wash basin in each room, shower and toilet in the hall.  No lift in this building.  School kitchen is located in the 2nd floor.

Skipperstua
8 units with 8 – 10 bunk beds spread in 2 or 3 separate rooms pr unit.  One restroom with shower and toilet in each unit.  This boarding building has simple standard, suitable for families with children.  We plan to have separate units for young boys and girls.  Minimum 4 beds must be paid for in each unit.

Family houses
There are 5 detached family houses that can be used as sleeping quarters and self-housekeeping (or in combination with all or some meals in the dining hall).

Moskva: this was previously the principal’s home, found on the right side of the main building. There are 4 rooms with 2 beds and 2 single rooms. In total, there is room for 7 extra mattresses on the floor without costs. A nice large furnished Livingroom.  Priced for the whole house, not pr. bed.

Fjelltun: situated on a little hill between the main building and the camping area. In total 5 bedrooms (1 double room and 4 single rooms). There is room for 5 extra mattresses in total, without cost.  Priced for the whole house, not pr. bed.

Beddingen: a few hundred meters walking distance from the main building. It has 6 bedrooms (1 double room and 4 single rooms). There is room for 7 extra mattresses in total, without cost.  Priced for the whole house, not pr. bed.

Breiblikk: situated in the same direction as Beddingen, but is the family house furthest away. It has 3 double rooms, plus 1 in the basement with a separate entry. Totally there can be put 5 extra mattresses in the house, without cost. 

Fjordgløtt: is placed on the same road as Breiblikk, but further away from the water. It is an apartment with one double room + a single bed in the living room.

Camping
There is a designated area for tents, caravans and/or campers in the middle of the island, just a few hundred meters from the main building. There is a separate service building with showers, toilets and a small kitchen with cooking facilities and refrigerator, as well as a fixed electricity connection.

There is space for 4-5 caravans on the area between the new meeting hall and Landgangen. According to the fire regulations, they must be placed minimum 4 meters from each other.

Camp prices in NOK (per person/day):
– Children from 4 to 11 years old get half price.
– Children under 0-3 years old are free.

Boarding buildings  
 Langangen, full board 690
 Main building, full board 630
 Bassengbygget, full board 560
 Reduction for half board 50
 Reduction for extra bed 75
  Reduction for extra mattress on the room  100
 Skipperstua, no meals (minimum 4 persons/unit)  175
    
Family houses  
 Moskva (pr day, no meals) 2.150
 Beddingen (pr day, no meals) 1.450
 Fjelltun (pr day, no meals) 1.250
 Breiblikk (pr day, no meals) 1.250
  Fjordgløtt (pr day, no meals) 620
    
Camping  
 Caravan/camper 240
 Tent 190
 Boat docked at school’s pier, from 160
 Extra for electricity 60
    
Meals  
 Breakfast 68
 Dinner without dessert 135
 Supper 68
    
Other  
 Additional charge single room (boarding buildings only) 115
 Rent of bed linen (whole week) 165
 Washing machine or dryer 25

Dinner menus:
– Will be updated when the menu is ready –

Directions
There are two possible exits to Risøya from E-18, at Risør or at Tvetestrand. We recommend you to drive road 410, and then continue to 411 at Tvetestrand. The other road is somewhat narrow and winding.

Registration deadline: June 15th, 2019.  (Click here for registration form)

After we receive your registration form, we will send a cost calculation. We hope that as many as possible will take the opportunity to pay for their stay at camp beforehand.

OBS: New bank account number:   NO0526103563541

For questions please contact bro. Jan Hansen:
– E-mail: risinghagen@gmail.com or mobile: +47 908 42 160

PS: We also mention that there will be arranged a youth camp on the same location ahead of the family camp, during July 10-13. More information and registration form will be published when ready.

Påmelding / Registration

Påmelding / Registration

Familiestevnet 2019 / Family camp 2019

Overnattingsalternativer / Accomodation

Huk av ønsket overnattingsalternativ. Prisene gjelder pr. person / døgn (bortsett fra eneboligene).

Specify wanted accomodation. The prices apply pr. person / day (Except the family houses).

Måltider / Meals

Frokost / Breakfast: 68,- 
Middag uten dessert / Dinner without dessert: 135,- 
Kveldsmat / Supper: 68,-

Angi antall personer per måltid:
Specify number of persons per meal:

Lørdag / Saturday

Søndag / Sunday

Mandag / Monday

Tirsdag / Thuesday

Onsdag / Wednesday

Torsdag / Thursday

PÅMELDINGSFRIST / DEADLINE: 15. JUNI 2019
(PS! En kopi av registreringen blir sendt til din oppgitte mailadresse. Siden bekreftelsen er auto-generert kan den bli fanget av spamfilteret ditt. / A copy of the registration will be send to your email. Because the confirmation is auto generated, it may be caught by your spam filter.)

Dåp i Jesu Navn

Dåp i Jesu Navn

I det siste har det vært noen artikler i Dagen om Den kristne dåp, og da spesielt om dåpen i Jesu navn. Det kommer endog spørsmål om Dåp i Jesu navn er en kristen dåp. Jeg vil komme med noen synspunkter på dette og også den forståelse av Guddommen som denne innebærer.

Da jeg i mine yngre dager i Indremisjonen leste dåpsbefalingen eller dåpen i ”Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds Navn” oppfattet jeg dette mer som et begrep eller en enhet i seg selv. Jeg forstod ikke at Jesus sa at Hans disipler skulle døpes til et Navn. Jeg forstod det ikke før det ble tydelig presentert for meg ved William Branhams forkynnelse. En forkynnelse som alltid peker på Skriften. Jeg lærte at alt utenfor Skriften er forførelse. Når det i dåpsbefalingen sies Fader, Sønn og Hellig Ånd er det åpenbart at det er hva Gud er. Bibelen sier at Han er vår Far, Sønnen er Jesus, Sønnen eller Ordet som ble kjød, og Han er den Hellige Ånd. Dette er hva Gud er. Men i dåpsbefalingen er det spørsmål om Navnet. Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds NAVN. Dvs. genitivformen. Det er også å bemerke at navn her i grunnteksten står i bestemt form entall. Hvilket Navn er det så Jesus refererer til? Hvorfor sier da ikke Jesus Navnet for dåpen?

Før jeg går videre vil jeg nevne en sak. Enhver som studerer Bibelen vet at en ikke får helheten i en sak ved bare å lese om saken et sted. Jesus sa også: ”Det står atter skrevet”. Eller som salmisten sier: ”summen av Guds Ord er Sannhet.» Hvis man så tror at Bibelen er Guds Ord, så vil de forskjellige Skriftsteder harmonere med og forsterke hverandre. Jeg tror Gud har gjort det slik med en hensikt slik at vi gradvis kan vokse i tro og forståelse.

På Pinsefestens dag kom dåpen igjen i fokus. Da folket spurte hva de skulle gjøre for å bli frelst, svarte Peter : «Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!« Peter forsto ved den Hellige Ånd hvilket navn det var Jesus refererte til i dåpsbefalingen. Dette viser jo bare hvorledes Guds Ord samstemmer. Denne forståelse bekreftes av følgende skriftsteder som alle taler om dåp i Jesu Navn. (Ap.gj. 8:16, 10:48, 19:5, Rom. 6:3, Gal. 3:26-27) En dåp hvor en bare gjentar det Jesus sier i Mat. 28:19 uten å gjøre det Han sier der, finner en ikke noen steder i Bibelen. Hvis en er under en forkynnelse som sier at dåp i Jesu Kristi Navn er vranglære, så er en også under en forkynnelse som sier at Paulus og Peter og det Nye Testamentet er gjennomsyret av vranglære. Bibelen sier i Luk. 24 at i Hans Navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Hvilket Navn? Jesu Navn. Eller som Skriften også sier: Alt hva dere gjør i ord eller gjerning, gjør det i den Herre Jesu Kristi Navn. Paulus sier vi er døpt til Hans død. Hvilken død? Mennesket Jesus Kristus, Han som var sann Gud og sant menneske. Jesus er Guds utstrakte arm for å redde oss i vår forkommenhet. Jesus Kristus er vårt sted for tilbedelse og Han måtte komme i kjød for å bli vår slektning og det er Han vi forenes med. Det er Adams fall som måtte gjenopprettes.

Noen tar ikke imot Bibelens klare lære om dåpen fordi de mener det kan gi en feil forståelse av Guddommen. Og det er sant at Mat 28:19 også viser enheten i Gud. Denne enheten vises også i 1. Mosebok 1 hvor Gud skapte menneske i sitt billede. Da Han i kap. 2 formet mennesket og blåste Livets ånde i hans nese blev han en levende sjel. Når nå mennesket er skapt i Guds billede eller likhet, kan vi jo se på mennesket og lære om Gud. Med legeme, ånd og sjel er menneske en treenighet. En tilsvarende enhet og treenighet er det etter min forståelse i Gud.

En del av Gud kom ned i Logos eller Ordet i begynnelsen. Han som var fra begynnelsen, står det i 1. Joh. 1, ikke fra evigheten, for evigheten har ingen begynnelse i seg. Men her i begynnelsen skapte Han alt. Av Ham, ved Ham og til Ham er alle ting skapt. Da så Jesus ble født var det Ordet, Logos som ble kjød. Hva var det da som skjedde ved Jordan da Jesus ble døpt? Det var hele fylden av Gud som kom ned. Hva sier skriften? Hele Guddommens fylde tok bolig i Ham.

Dette er i korthet også slik William Branham forkynte om Dåpen og Guddommen. W. Branham var ikke enig med «Jesus alene» forkynnelsen og han var ikke enig med treenighets læren, spesielt når de delte Gud i tre personer, men han virket iblant dem begge ettersom de åpnet dørene. Mange prøver å plassere W. Branham som en «Jesus only» forkynner, dette er ikke riktig. De 1100 talene som er digitalisert og lett søkbare viser dette. Personlig har jeg med stor glede fulgt dette budskapet i 50 år. Det har en dybde og en Bibeltroskap som jeg ikke har funnet noen andre steder.

 

Per H. Johansen
Skien
18.01.18

Pinsevennene og Gudsbildet

Pinsevennene og Gudsbildet

I Dagen den 5 Februar hadde Øyvind Gaarder Andersen en prisverdig artikkel ad Pinsebevegelsen og ekteskapet. På slutten av artikkelen markerer han avstanden til ”Jesus only” læren. Hva da med Pinsevennene som tror på tre personer i Gud?
Jeg vil ta fram det Gudsbildet W. Branham hadde fordi jeg mener det er klargjørende.  Han sa at begge ovennevnte Gudssyn var feil. At han sto for dette kan enkelt bekreftes fordi over 1100 av hans taler er digitalisert og søkbare både på ord og sammenhenger av ord.  Da W. Branham begynte sin tjeneste var det pinsemenigheter i begge ovennevnte retninger, og han virket i for dem begge.
La oss se litt på hovedtrekkene i det Gudssyn han hadde.  Da Gud skapte mennesket i 1.Moseb. 1, skapte Han det i Sitt billede. I kap. 2.7 dannet  Han mennesket, blåste Livets Ånde i hans nese og mennesket blev til en levende sjel. Mennesket består altså av Legeme, ånd og sjel. Den enheten og flerfoldigheten som er i mennesket, har vi altså også i Gud.  ”Hør Israel Herren din Gud, Herren er EN”. Det er når en tar de tre funksjonene som er i Gud; Fader, Sønn og Hellig Ånd og gjør manifestasjonene til tre separate personer at W. Branham protesterer. Gud er En, men det er en dybde i Enheten, slik som i mennesket.
Gud er evig, allmektig, allvitende og alle steds nærværede. Den evige Ånd var alene med sine tanker og planer. Utenom dette var det intet, ingen annen ånd, ingen atomer.
Det første som skjedde var at en del av Gud kom ned i  LOGOS eller ORDET.

Joh.1.1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
2. Han var i begynnelsen hos Gud.

 Og det var dette Ordet som senere ble kjød i Jesus Kristus.

1Joh.1.1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne,det som vi skuet og våre hender følte på – om livets Ord

I begynnelsen var Ordet, det som var fra begynnelsen. Evigheten har ikke noen begynnelse, det strider mot evighetsbegrepet. Her var det noe som hadde sin begynnelse, ikke før begynnelsen, men fra begynnelsen. Det er her sønnebegrepet kommer på plass, ikke -alle like evige-, men fra begynnelsen som Skriften sier. Så står det så fint om noe av konsekvensene av denne begynnelsen.

Joh1.3 Alt er blitt til ved Han , og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til

Det var Han som i Melkisedeks skikkelse åpenbarte seg for Abraham. Han som var uten Far, uten mor , uten ættetavle, som verken har dagers begynnelse eller livs ende, for det var Han som skapte dagen. Det er Ham som det står om i Ordsp.8.25. Før fjellene ble senket ned, før haugene ble skapt, ble Jeg født. Det var en del av Gud som var kommet ned i en lavere dimensjon for at mennesket som han ville skape kunne gripe Ham. I den øverste dimensjon (evighetsdimensjonen ), ville menneske ikke kunne forstå Ham.
Hva så med den Hellige Ånd. Bibelen sier at Guds Ord er Ånd og Liv. Da Ordet ble kjød og tok bolig i blandt oss, tok den Hellige Ånd inn i dette lille legeme. Han fikk ikke en fallen ånd, slik vi fikk på grunn av fallet .
Ved Jordan kom Ånden ned som en due og blev over Han. Det var hele fylden av Gud som kom ned. Den del av Den evige Ånd som i begynnelsen ikke kom med da LOGOS ble født.

for det var Guds vilje at hele Hans fylde skulde ta bolig i Ham,Col_1:19 )

Fader, Sønn og Hellig Ånd i En person, vår Herre Jesus Kristus.
Da Jesus skulle oppfylle profetiene og dø for våre synder måtte Han dø som vår slektning , som menneske. Derfor ropte Jesus på korset.

 Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? ( Mar 15:34  ) 

Faderen trakk seg bort og mennesket Jesus Kristus gikk veien til Golgata alene. Da det gikk mot slutten av kampen på korset, ropte Jesus med høy røst:

Fader! i dine hender overgir jeg min ånd!Luk 23:46 )

Da Jesus døde ble Talsmannen, Jesu Ånd, Den Hellige Ånd fri til å kunne komme over disiplene fra Pinsefestens dag av, mens Jesu kropp er på offeralteret i Himmelen og gjør mellommannstjeneste for oss innfor Faderen.

 

Per H. Johansen,
Skien

Protestfestivalen – Apokalypse snart?

Protestfestivalen – Apokalypse snart?

Protestfestivalen – Apokalypse snart? Kommer det en dommedag?

Hva gav diskusjonen om tema? En ytring fra en i forsamlingen.

Først vil jeg si at det er positivt at en tar opp temaet på en slik måte som det ble gjort i Kristiansand den 14 September. Panelet besto av Olav Skjeveland, Torgrim Eggen, Preben Aavitsland, Eskil Skjeldal, David Forsberg, Nils Petter Enstad og Jan Otto Johansen.

Møtet ble innledet med at David Forsberg presenterte den Amerikanske predikanten William Branham og det spesielle ved hans tjeneste.

Ut fra sammensettningen av panelet kom det og måtte det komme et vidt spekter av meninger om denne eller tilsvarende tjenester:

Hvor galt det er med disse dommedagspredikantene som beriker seg på andres svakheter.

Hvilken skremselspredikant Jesus var.

Burde man i det hele tatt snakke om dommedag.

Er det en Gud som bringer dommedag eller er det menneskene selv?

Mye av dette ble besvart selv om ikke alle var fornøyd med svarene og hvor overfladisk diskusjonen forløp.

Dette innlegget prøver ikke å være at referat av møtet, men en reaksjon fordi jeg savnet en annen tilnærming til temaet. Hvilken rolle spiller det om vi mener dette eller hint? Det som betyr noe er hva som er sant. Er det slik at det et menneske gjør har konsekvenser, det menneskeheten gjør har konskvenser? Ikke bare her, men også på den andre siden. Blir det en dommedag? Kommer det en stor trengsel over jorden? Hva er sant og hva er ikke sant.. Finnes det en rasjonell måte å nærme seg svaret på?

For det temaet som ble diskutert var Bibelen sentral. Er Bibelen sann? Eller la oss ta en mindre bit. Er profetiene i Bibelen sanne? Dødehavsrullene viser at Esaias profetiene ble skrevet lenge før de ble oppfylt i Jesus. Detaljer rundt Jesu fødsel, gjerning og enden på Hans jordiske liv. Likeledes oppfylles Bibelske profetier i vår tid. Bibelen forteller at Jødene i de siste dager skal komme tilbake til sitt land. Den forteller at Jerusalem skal bli en løftesten for verdens nasjoner. Den forteller at alle verdens nasjoner skal samle seg til krig mot Jerusalem og at plagen de får er at tungene vil råtne i munnen og øynene i øyenhulene. Jesus taler om Menneskesønnens dager når Han kommer igjen, om ugudeligheten som da vil råde, om at det vil være som i Lots dager. De taler åpent om sin synd som folket i Sodoma og Gomorra. Dette er skrevet for 2 – 3 tusen år siden, om Herrens dag som kommer. Skal vi bare glemme det fordi det er ubehagelig eller vet vi at vi nettop i vår tid har nukleære våpen som bevirker ovennevnte. At jødene i vår tid har kommet tilbake til sitt land, at Jerusalem nå er et problem for verdens nasjoner. At Sodomatiden viser seg rundt oss over alt. Hvorledes visste de Bibelske profeter disse ting?

Dette burde få oss til å tenke. Forstå at de Bibelske profeter hadde tilgang til noe som er over det rent menneskelige. Det burde rent logisk få en til å rydde opp i øverste etage og si at dette forstår jeg ikke, men det er tydeligvis En som vet og forstår. De Bibelske profetier burde gi tillit. Bibelen er en profetisk Bok. Profetene er Guds talerør til folket. Prestene skal bare opprettholde og videreføre det profetiske budskapet som Skriften innebefatter. Når de svikter går det ut over oss alle.

Panelet berørte de som beriker seg på andres svakheter. Det sanne og det falske har vi i alle livets sammenhenger. Men Bibelen forteller oss hvorledes vi kan skille mellom falske og sanne profeter. De profetier en sann Guds profet gir vil alltid gå i oppfyllelse. Hvis hans ord ikke går i oppfyllelse har vi med en falsk profet å gjøre, og Bibelen forteller oss at vi ikke skal høre på ham. Det er et av kjennetegnene. David Forsberg sa jo også i en kommentar at når vi har en falsk seddel så er det fordi det finnes en ekte.

Vår tid er oppfylt av falske profetier, mens de tusenvis av skjelninger og profetier som W. Branham har gitt så langt har vist seg sanne. Blant annet er seks av syv vesentlige hendelser i vår tids verdenshistorie oppfylt. Det siste av disse synene han hadde der tilbake i 1933 var at Amerka var lagt i ruiner. Hans tjeneste var dessuten så kraftig, så mektige ting som skjedde, at en må helt tilbake til Jesus for å høre om tilsvarende. Han var ydmyk og han beriket seg aldri, men avviste millioner av dollar som folk kom for å gi ham. Endog de som sto ham imot på grunn av hans forståelse av Skriften måtte erkjenne ovennevnte.

Hvorfor skriver jeg dette? Jo for å vise at de Bibelske profetier går i oppfyllelse, at en slik profetisk tjeneste har vist seg i vår tid ifølge et Bibelsk løfte (Amos 3.7 og Mal.4.5-6), og at det bør få oss til å tenke, få justert filteret slik at de rette Ord kan komme ned i hjertet og gjøre underverk der.

Må ingen være som de skriftlærde som rettledet Herodes da vismennene kom til ham og fortalte om Kongen som skulle fødes. De skriftlærde visste Han skulle fødes i Betlehem, men gadd ikke engang undersøke. Herodes ’trodde’ mer enn dem, da han sente sine soldater for å drepe alle guttebarn under to år.

Et kristent paradoks

Et kristent paradoks

Når en leser Bibelen er det mange ting som er bemerkelsesverdig. Følgende vil jeg betegne som et kristent paradoks.

1. Moses budskap ble enestående stadfestet av Herren med tegn og undergjerninger. Slike manifestasjoner hadde ikke skjedd før i menneskenes historie. Undergjerningene var midlet for at folket skulle tro budskapet og Guds hensikt: Kom ut av Egypten, bli med til Kanaan. Israels folk fulgte Moses og Ildstøtten på veien til Kanaans land, men så etter en tid vendte hele folket seg mot Moses og hans budskap og ville vende tilbake til Egypten.

Hvordan var det mulig?

2. Jesu budskap blev enestående stadfestet med tegn og undergjerninger samtidig som Bibelens profetord om Ham ble oppfylt. Maken til stadfestelser hadde ikke skjedd siden Moses tid. De religiøse lederne i Israel aksepterte undergjerningene, men forkastet budskapet. De brydde seg ikke engang om å undersøke vismennenes tale om stjernen som viste seg eller senere da Jesus ble kjent, om Han var født i Betlehem. Tilslutt korsfestet de Ham. Dette også i en tid da Ildstøtten viste seg.

Hvordan var det mulig?

3. Men som Salomo sa: «Det som var, er det som kommer». William Branhams tjeneste ble stadfestet med tegn og undergjerninger samtidig som Bibelens profetier om denne tjeneste ble oppfylt. Tilsvarende hadde ikke skjedd siden Jesu tid. Igjen viste Ildstøtten seg og stadfestet tjenesten. De religiøse lederne tok imot og gledet seg over undergjerningene, men forkaster budskapet.

Hvordan er det mulig?

Overnevnte forsterkes ved at dette er knutepunkter i menneskenes historie.
1. Lovens begynnelse, 2. Nådetidens begynnelse og 3. vår tid, hvor vi står ved inngangen til Trengselstiden og Fredsriket.

For øvrig: Sammen med Farao og Herodes, har regjeringer i vår tid gått inn for å drepe små barn. Ja, i dag endog mens barna er i sin mors liv. I disse tre tider hvor Ildstøtten har vist seg.

Hvorfor ble budskapet forkastet?

Fordi det budskapet Moses, Jesus eller W. Branham forkynte ikke passet for de konvensjonelle tradisjoner eller deres ledere.

Hva er de sentrale ankepunkter mot Branhams forkynnelse i dag?

A) At Gud er EN. At Fader, Sønn og Hellig Ånd ikke er tre forskjellige personer, men åpenbaringer av den ene og samme Gud i forskjellige dimensjoner.

B) At fallet i Edens hage var seksuelt.

C) At profetien om Lots dager i dag ikke bare oppfylles ved Sodomasynden, men ved at Herren åpenbarte seg for Lots onkel, Abraham, og viste Messiastegnet