Måned: mai 2017

Sommerstevnet 2017

Sommerstevnet 2017

Risøy Folkehøyskole, Gjeving i tiden 15. – 20. juli

Igjen inviterer vi til sommerstevne  på Risøya. Vi gledet oss over dette fine stedet i fjor. Det gav en fin ramme for de åndelige sannheter som ble forkynt og de opplevelser vi fikk være med på. I år har vi også stedet for oss selv.

Når jeg nå setter meg ned for å skrive en invitasjon så er det et Skriftsted som kommer til mitt sinn.   SANNHETEN TRO I KJÆRLIGHET.   Jesus er Sannheten og Han er Kjærligheten.  Begge disse begrepene er knyttet sammen i Ham. Det er dette som også gjør Jesus så enestående. Det er Kristus-forståelsen som det er så viktig at vi får del i.  Og det får vi bare ved dåpen i den Hellige Ånd. ”Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile, sa Jesus.” Erkjennelsen at en selv ikke duger, at en trenger en Frelser, åpner vei for Herren i våre liv.

Ved en full omvendelse i våre liv, vil ikke Herren vente et øyeblikk med å fylle oss med den Hellige Ånd, sier profeten. Og når Han er Herre i våre liv, ønsker vi å gjøre det som er Ham til behag, Det er kjærligheten til Ham og Hans Ord som virker i oss. Det er Gud velbehagelig, ikke loviskhet, selv om noen tenker slik.  Loviskhet viser seg ved at en lager egne lover eller at en søker å presse andre inn i et mønster ved en ytre påvirkning. Når Gudslivet får plass i det innerste, i sjelen, vil dette Livet vis seg i det ytre, i det vi er og gjør.

Den enkelte av oss opplever at Kristuslivet i oss er en prosess, en modningsprosess hvor det grønne kommer ut av oss. I en menighet og iblant Guds sanne troende vil det derfor være et variabelt billede, åndelig sett, selv om forkynnelsen er klar og tydelig. Må vi hjelpe hverandre, om vi har den rette ydmyke innstilling ovenfor Gud og hverandre.

For å seire i den kampen vi står i, har Gud gitt oss et våpen. Dette våpenet er Åpenbaring,  ikke all mulig slags åpenbaring, men Åpenbaring av Guds Ord. Sann åpenbaring stemmer alltid med helheten i Guds Ord. Når vi nå samles til sommerstevne, vet vi at Elias tjenesten i Mal. 4  blev oppfylt i Bro. Branhams tjeneste. Hvilken funksjon har da forkynnertjenesten  iblant oss nå. Ifølge profeten er det å ta dette Budskapet, dette bydende ropet, og bringe det ut til folket. Hele basisen i Budskapet er Guds Ord. Ikke noe tillegg til Skriften og ikke noe er trukket fra. Dette er svært tydelig hos profeten. Ifølge Paulus er forkynnertjenesten  sentral i menigheten.  Hva er det så en rett forkynner gjør? Han ledes av Guds Ånd til Skriftens Ord, ser helheten i Ordet ved de ting profeten forkynner på forskjellige steder og får da en helhet som går fra 1. Mosebok til Åpenbaringens siste blader. Denne helheten er så verdifull og nødvendig for oss. En får en klarhet i hvor en står og hva Skriften og Budskapet lærer oss. Og læren er ryggraden i menigheten sier profeten. Hvis en løsriver Budskapet fra Skriften mister en virkningen av den nærkontakten profeten hadde til Skriften og Herren.

Så er du velkommen til Risøya for å få del i det lys Herren har for oss i denne mørke men også velsignede tid.

 

Broderhilsen
Per H. Johansen


PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Risøy Folkehøyskole er en kristen internatskole, som ligger idyllisk til i havgapet like innenfor Lyngør i Tvedestrand kommune.  Risøya er ei øy på ca. 550 dekar, og har hatt bruforbindelse siden 1953.

Også i år har vi invitert Bro. Dewayne Lawson fra Ohio og Bro. Ron Peterson fra Arizona som forkynnere.

Vi har i år god kapasitet på sengeplasser, siden vi disponerer hele skolen alene. Også soverommene i hovedbygget (4 etg.) kan leies.  De har samme oppsett som i Langangen (2 x 2mannsrom deler ett bad)  Det er forøvrig noen mindre endringer vedrørende innkvartering fra i fjor, så vi oppsummerer som følger:

 • Det er mulig å velge hel- eller halv pensjon, ved overnatting på internatbygg. Det er ikke mulig med egen matlaging på internatbyggene.
 • Vi disponerer et skolekjøkken, som kan brukes til matlaging.
 • Det finnes ekstra senger (reiseseng med dyne og pute), som kan settes inn på de rommene på internatene som har ekstra plass.
 • De tre eneboligene har fullt utstyrte kjøkken, som kan benyttes til selvhushold. Det kan legges inn ekstra madrasser på soverommene.
 • Det er mulig å bestille enkeltmåltider eller hel pensjon for de som ikke bor på internatene, men det MÅ gjøres på forhånd.

 

 

Langangen
Et nytt internatbygg fra 2014, inneholdende 16 doble rom av høy standard med plass til ytterligere 2 ekstra senger på hvert rom (til sammen 4 sengeplasser).  To og to rom deler ett bad.  Rommene ligger i 2 etasje, med direkte inngang til Hovedbygget.  Det er også installert heis i dette bygget.

 

Bassengbygget
I 3. etasje, over svømmebassenget, er det 12 rom med en seng, og mulighet til en ekstra seng.  Vask på rommene, og dusj og toalett i gangen.  Det er ikke heis i dette bygget.  Skolekjøkkenet er i 2. etasje.

 

Skipperstua
Til sammen 8 enheter med 8 – 10 sengeplasser i køyesenger, fordelt på 2 eller 3 rom pr enhet.  Ett bad med dusj og toalett pr enhet.  Dette internatet har enkel standard (leirskole).  Dette kan passe for barnefamilier og det kan også bli aktuelt å ha en egen enhet for overnatting for unge gutter og en for jenter. Betaler for minimum 4 senger pr enhet.

 

Eneboliger
Det er i år 3 eneboliger, som kan benyttes til overnatting og selvhushold (eller kombineres med alle eller noen måltider i spisesalen).

Moskva; tidligere rektorbolig, ligger like til høyre for hovedbygget.  4 rom med 2 senger og 2 enkeltrom.  Til sammen er det plass til 7 ekstra madrasser.  Fin stor møblert stue. Betales for hele huset uavhengig av antall brukte senger.

 

Fjelltun: ligger plassert på en liten høyde mellom Hovedbygget og campingplassen.  Totalt 5 soverom, ett dobbeltrom og 4 enkeltrom.  Det er plass til 5 ekstra madrasser totalt. Betales for hele huset uavhengig av antall brukte senger.

 

Beddingen; noen hundre meters gang-avstand for Hovedbygget.  Har 6 soverom (ett dobbeltrom og 5 enkeltrom).  Det er plass til 7 ekstra madrasser totalt.  Betales for hele huset uavhengig av antall brukte senger.

Klasserom
Vi har kun 2 klasserom, som kan benyttes til overnatting, madrasser på gulv.  Hvis en ikke vil spise i spisesalen, kan selvhushold gjøres i skolekjøkkenet.

Camping
Gode muligheter for telt, campingvogn eller bobiler.  Eget avsatt område midt på øya, noen hundre meter fra Hovedbygget.  Eget servicebygg med dusj, toaletter og et mindre kjøkken med kokemuligheter og kjøleskap.  Fast opplegg for tilkobling av strøm. 

Priser
Følgende priser gjelder pr. person/døgn (bortsett fra eneboligene):
– Barn i alderen 4 til og med 11 år får halv pris.
– Barn under 4 år er gratis.

Internater
Internatbygg Langangen, helpensjon  640
Internatbygg Hovedbygget, helpensjon  600
Internatbygg Bassengbygget, helpensjon 520
Fratrekk for halv pensjon  65
Fratrekk for ekstraseng  80
Skipperstua, uten måltider  (minimum 4 pers / enhet)  160
Eneboliger
Moskva, pr døgn, uten måltider  1 850
Beddingen, pr døgn, uten måltider   1 300
Fjelltun, pr døgn, uten måltider   1 100
Camping
Campingvogn/bobil  225
Telt  175
Båt ved skolens brygger, fra  150
Tillegg for strøm  50
Måltider
Frokost  65
Middag u/dessert  125
Kveldsmat  65
Annet
Overnatting på klasserom, pr. madrass  165
Tillegg for enkeltrom (gjelder bare internater)  100
Leie av sengetøy (hele perioden)  150
Vaskemaskin eller tørketrommel  25


Middagsmenyer
:

 • P.t. ikke avklart.

Det er to mulig avkjørsler til Risøya fra E-18, ved Risør eller ved Tvedestrand.  Vi vil anbefale å kjøre riksvei 410 og videre på 411 ved Tvedestrand.  Den andre veien er delvis ganske smal og svingete.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2017. (Klikk her for å gå til påmeldingsskjema)

Dersom et bo-alternativ overbookes, vil vi tildele rom etter ”først til mølla” prinsippet, men særlige behov vil også bli vektlagt.

Etter mottak av påmeldingsskjema og når romfordelingen er ferdig, kan vi returnere en kostnadsberegning. Vi håper de fleste vil benytte seg av muligheten til å betale for oppholdet på forhånd.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jan Hansen på:
– Epost: risinghagen@gmail.com eller tlf: 908 42 160

 

PS:  Vi nevner også at det arrangeres en ungdomsleir på på samme sted i forkant av sommerstevnet, i tiden 12. – 15. juli.  Mer info og påmeldingsskjema finner du her.

Family Camp 2017 (English)

Family Camp 2017 (English)

Risøy Folkehøyskole, Gjeving

Saturday 15 – Thursday 20 July

We are once again happy to wish you welcome to Family camp from Saturday 15th – Thurday 20th of July, Lord willing.

Risøy Folkehøyskole is a Christian boarding school, which is located idyllically on the coastline near Tvedestrand town.  The island of Risøy is about 550 acres, and got its own bridge in 1953.

Invited ministers also this year are Bro. Dewayne Lawson from Ohio and Bro. Ron Peterson from Arizona.

The different school buildings are placed in a short walking distance from each other.  The dining hall is located on the first floor in the big white building, in the middle of the picture.  The meetings will be held in the gymnastic hall, to the left side of the main white building.

Regarding accommodation, notice the following:

 • When sleeping in the boarding rooms, you can choose full (three meals) or half pension (two meals). It is not possible to make your own food in the boarding buildings.
 • There is a separate school kitchen where you can cook and eat your own meals.
 • Additional beds (travelling beds including duvet and pillow) can be placed in those rooms that have extra space.
 • Those three family houses have fully equipped kitchens, suitable for self catering. Additional mattresses can be put in the bedrooms.
 • Those who are not accommodated in the boarding rooms, can also eat single or all meals in the dining hall, but they must be ordered up front.

Langangen
A new boarding building from 2014, with 16 double high standard rooms, where there is space for 2 additional beds in each room (4 beds in total).  Every two rooms share a rest room.  The rooms are located on the 2nd floor, but there is a direct entrance to the main building.  This building has its own lift.

Bassengbygget
On the 3rd floor, above the swimming pool, there are 12 single rooms with space for one extra bed.   Wash basin in each room, shower and toilet in the hall.  No lift in this building.  School kitchen is located in the 2nd floor.

Skipperstua
8 units with 8 – 10 bunk beds spread in 2 or 3 separate rooms pr unit.  One restroom with shower and toilet in each unit.  This boarding building has simple standard, suitable for families with children.  We plan to have separate units for young boys and girls.  Minimum 4 beds must be paid for in each unit.

Family houses
There are 3 detached family houses that can be used as sleeping quarters and self-housekeeping (or in combination with all or some meals in the dining hall).

Moskva: this was previously the principal’s home, found on the right side of the main building. There are 4 rooms with 2 beds and 2 single rooms. In total, there is room for 7 extra mattresses. A nice large furnished Livingroom.  Priced for the whole house, not pr. bed.

Fjelltun: situated on a little hill between the main building and the camping area. In total 5 bedrooms (1 double room and 4 single rooms). There is room for 5 extra mattresses in total.  Priced for the whole house, not pr. bed.

Beddingen: a few hundred meters walking distance from the main building. It has 6 bedrooms (1 double room and 4 single rooms). There is room for 7 extra mattresses in total).  Priced for the whole house, not pr. bed.

Classroom
We have 2 classrooms that can be used as sleeping quarters, i.e. mattresses on the floor. If one does not wish to eat in the dining hall, then self-houskeeping is possible in one of the family houses.

Camping
There is a designated area for tents, caravans and/or campers in the middle of the island, just a few hundred meters from the main building. There is a separate service building with showers, toilets and a small kitchen with cooking facilities and refrigerator, as well as a fixed electricity connection.

Camp prices in NOK (per person/day):
– Children from 4 to 11 years old get half price.
– Children under 4 years old are free.

Boarding buildings
Langangen, full board 640
Main building, full board 600
Bassengbygget, full board 520
Reduction for half board 65
Reduction for extra bed 80
Skipperstua, no meals (minimum 4 persons/unit)  160
Family houses
Moskva (pr day, no meals) 1.850
Beddingen (pr day, no meals) 1.300
Fjelltun (pr day, no meals) 1.100
Camping
Caravan/camper 225
Tent 175
Boat docked at school’s pier, from 150
Extra for electricity 50
Meals
Breakfast 65
Dinner without dessert 125
Supper 65
Other
Accommodation in classroom per mattress 160
Additional charge single room (boarding buildings only) 100
Rent of bed linen (whole week) 150
Washing machine or dryer 25

Dinner menus: Not decided yet.

Directions
There are two possible exits to Risøya from E-18, at Risør or at Tvetestrand. We recommend you to drive road 410, and then continue to 411 at Tvetestrand. The other road is somewhat narrow and winding.

Registration deadline: June 1st, 2017.  (Click here for registration form)

After we receive your registrationg form, we will send a cost calculation. We hope that as many as possible will take the opportunity to pay for their stay at camp beforehand.

 

For questions please contact bro. Jan Hansen:
– E-mail: risinghagen@gmail.com or mobile: +47 908 42 160

 

Warmest greetings

Ungdomsleir / Youth Camp 2017

Ungdomsleir / Youth Camp 2017

Velkommen til ungdomsleir i tiden 12. – 15. juli 2017

[English text below]

I år har vi den glede igjen å kunne invitere deg til ungdomsleir på Risøy Folkehøyskole i Gjeving i Tvedestrand kommune i tiden onsdag 12. Juli til lørdag 15. Juli 2017, om Herren vil.

Er du ungdom som har begynt på ungdomsskole eller eldre, så gå ikke glipp av denne spesielle anledningen til å delta i åndelig samvær, positivt sosialt felleskap og spennende aktiviteter sammen med jevnaldrende.

Vi er glad for at Bro. Marcus Becker fra Tyskland har bekreftet at han vil delta som forkynner på leiren. Forkynnelsen blir tolket fra engelsk til norsk.

Risøy Folkhøyskole ligger på en stor øy midt i den sørlandske skjærgården. En bro forbinder øya med fastlandet. Øya er skjermet i rolige naturskjønne omgivelser. Det er gode muligheter for aktiviteter: Ballspill, frisbee, turmuligheter osv.
Idet leiren er på ei øy, og det er sommer, kan det være forfriskende å bade/svømme i sjøen. Vi vil ha egne adskilte steder fra leiren, for bading. En voksen leder vil alltid være tilstede under badingen (en søster for jentene og en bror for guttene). Det er imidlertid vanskelig å finne et egnet sted som også er skjermet for innsyn fra båttrafikken på sjøen, så det vil være riktig å ha med passende anstendig tøy for bading.

Overnattingen vil skje i Skipperstua, gutter og jenter i hver sin etasje. Til sammen 8 enheter med 8 – 10 sengeplasser i køyesenger, fordelt på 2 eller 3 rom pr enhet.  Ett bad med dusj og toalett pr enhet.  De som ønsker å dele rom, kan gjerne si noe om det på registreringsskjemaet. Alle måltider vil bli servert i spisesalen av skolens eget kjøkken.

Pris pr. deltaker inkludert overnatting, alle måltider og aktiviteter: NOK 1200,-. Det er ingen bank i nærheten, så betaling bør helst gjøres ved å på forhånd overføre beløpet til menighetens konto: 2610.09.61813 (betalingen må merkes med navn), eller ved å betale kontant ved ankomst.

Vi forventer at du vil være med å gjøre denne leiren til minnerike dager gjennom åndelig fellesskap, tilbedelse, samtaler og spennende opplevelser. Dersom du ønsker å bidra med musikalske innslag, setter vi stor pris på det.

Nærmere informasjon om hva du bør ha med deg, oppmøtetidspunkt og program, blir sendt ut på mail til de som melder seg på ungdomsleiren.

Påmeldingsfrist: så fort som mulig, senest 1. juni. (Registreringsskjema, se lengre ned på siden.)

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til friske dager med mye oppbyggelse og glede! Husk å be for leiren!

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Lore Van Iseghem (mail: vanise.lore@hotmail.com) eller Viggo Markussen (mob.: +47 45665227)

VIKTIG: Familiestevnet begynner den dagen ungdomsleir slutter og det vil være på samme stedet. Det er egen påmelding for dette.


Welcome to youth camp from 12th – 15th of July 2017

We are happy once again to invite you to our youth camp at Risøya Boarding School from Wednesday 12th – Saturday 15th of July 2017, Lord willing.

If you are 15 years or older, do not miss this special opportunity to participate in spiritual edification, positive social fellowship and exciting activities together with other youth of similar age.

We are happy that Bro. Marcus Becker from Germany has confirmed that he will come and minister the Word at the camp. The services will be interpreted from English to Norwegian

Risøya Boarding School is located on a big island in the archipelago of southern Norway. A bridge connects the island with the continent. The island is surrounded by the beautiful Norwegian nature. Different activities are possible, for example ballsports, frisbee, hiking trips etc.
As this is an island and summertime, it can be refreshing to swim in the fjord. There will be separate places for boys and girls where you can swim. One of the adults will always be present when swimming (a sister for girls / a brother for boys). It is hard to find a secluded place for swimming, that is protected from the view of passing boats, so please bring suitable decent clothing to use while swimming!

Girls and boys will sleep in Skipperstua.  8 units with 8 – 10 bunk beds spread in 2 or 3 separate rooms pr unit.  One restroom with shower and toilet in each unit.  If you wish to share a room with someone, remember to state it on your registration form. There are showers and toilets in the hall.

The price for each participant, including accommodation, all meals and activities is
EUR 130,-. There is no bank nearby, so payment can be done up front by transferring the amount to the bank account of the church (payment must be marked with your name), or by paying cash when you arrive.

We expect that you will help to make good memories at this camp, through spiritual fellowship, worship, conversations and exciting experiences. We would appreciate it if some of you are willing to prepare and sing specials during the camp.

More detailed information of what to bring, time for arrival and program, will be distributed by e-mail to those that have registered for camp. Please register as soon as possible, by 1st of June at the latest (See below for registration form)

If you plan to travel by plane, please note that Kjevik (Kristiansand) or Oslo Torp (Sandefjord) are the nearest airports. If you’re taking the ferry, destinations Langesund and Kristiansand are the best options.

We wish you a warm welcome to cheerful days with a lot of edification and joy! Remember to pray for the camp!

If you have questions, feel free to ask them: Lore Van Iseghem
(mail: vanise.lore@hotmail.com) or Viggo Markussen (cell phone: +47 45665227)

Banking details:
Name of bank: Sparebank1 Telemark
Account number: 2610.09.61813
Swift: SPTRNO22.
IBAN: NO37 2610 0961 813

IMPORTANT: The annual Family Camp is starting same day as the youth camp is finished. This requires separate registration.


Påmelding/registration form

Navn/Name:

E-post/E-mail:

Adresse/Address:

Land/Country:

Alder/Age:

Hvem er din pastor-menighet/Who is your pastor-church:

Navn og telefonnr. til pårørende/Name and phone to relatives:

Med hvem foretrekker du å dele rom/Preferred roommate(s)

Når kommer du? / Arrival
 11.7 12.7 13.7

Hvor lenge blir du? / How long will you stay?
 12.7 13.7 14.7

Deltar du også på familiestevnet? / Are you going to participate at the familycamp?
(Krever egen påmelding! / Requires separate registration!)
 Ja/Yes Nei/No

Annen informasjon/Other information:
(E.g. allergies, medicines?)