Velkommen

Velkommen


Laster inn dagens bibelvers…

Dåp i Jesu Navn

I det siste har det vært noen artikler i Dagen om Den kristne dåp, og da spesielt om dåpen i Jesu navn. Det kommer endog spørsmål om Dåp i Jesu navn er en kristen dåp. Jeg vil komme med noen synspunkter på dette og også den forståelse av Guddommen som denne innebærer. Da jeg i mine yngre dager i Indremisjonen

Les mer

Pinsevennene og Gudsbildet

I Dagen den 5 Februar hadde Øyvind Gaarder Andersen en prisverdig artikkel ad Pinsebevegelsen og ekteskapet. På slutten av artikkelen markerer han avstanden til ”Jesus only” læren. Hva da med Pinsevennene som tror på tre personer i Gud? Jeg vil ta fram det Gudsbildet W. Branham hadde fordi jeg mener det er klargjørende.

Les mer

Protestfestivalen – Apokalypse snart?

Protestfestivalen – Apokalypse snart? Kommer det en dommedag? Hva gav diskusjonen om tema? En ytring fra en i forsamlingen. Først vil jeg si at det er positivt at en tar opp temaet på en slik måte som det ble gjort i Kristiansand den 14 September. Panelet besto av Olav Skjeveland, Torgrim Eggen, Preben Aavitsland,

Les mer

Et kristent paradoks

Når en leser Bibelen er det mange ting som er bemerkelsesverdig. Følgende vil jeg betegne som et kristent paradoks. 1. Moses budskap ble enestående stadfestet av Herren med tegn og undergjerninger. Slike manifestasjoner hadde ikke skjedd før i menneskenes historie. Undergjerningene var midlet for at folket skulle tro

Les mer